Territori licita les obres per a millorar la connectivitat de la GI-533 a Vilablareix

Els treballs tenen un pressupost de prop d'1,3 MEUR

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació, per un import de prop d’1,3 MEUR, de les obres per a millorar la connectivitat de la GI-533 a Vilablareix (Gironès). L’obra inclou la construcció d’una nova rotonda sobre aquesta carretera, que registra en aquest entorn més de 8.400 vehicles diaris, i un vial que enllaçarà amb una rotonda existent al sector del Perelló-Can Pere Màrtir. Es preveu que els treballs comencin la tardor vinent i tinguin un termini d’execució de vuit mesos.

La nova rotonda, que serà a nivell, se situarà a la GI-533, al quilòmetre 3,1, entre el pas superior sobre l’autopista AP-7 i el pont sobre el riu Güell (a l’entrada del nucli urbà del Perelló). El nou giratori tindrà un diàmetre exterior de 50 metres, amb una calçada anular de 8,1 metres i vorals interiors i exteriors de 0,5 metres. L’illot interior tindrà una anella trepitjable d’1,5 metres d’amplada. Es preveu l’enllumenat de la rotonda amb 10 columnes de 9 metres d’alçada. L’illot es pavimentarà amb graves i s’hi plantaran alzines.

Des de la nova rotonda, es formarà un nou vial en direcció sud-est que connectarà amb el sector urbanitzat, fins a la rotonda existent entre els carrers del Perelló, Francesc Macià i Jaume I. El vial creuarà el riu Güell mitjançant un pont de 21 metres de longitud. El vial, que tindrà una longitud de 135 metres, estarà format per dos carrils de circulació de 3 metres i una vorera (situada al costat nord) de 4 metres d’amplada per al pas de vianants i un carril bici.

L’obra comportarà la modificació de la rasant de la rotonda existent al sector, per fer-la compatible amb el nou pont sobre el Güell, així com de les seves característiques geomètriques.

Els treballs també inclouran les tasques de pavimentació i la disposició dels elements de drenatge, amb un col·lector de 0,5 metres de diàmetre sota el nou vial, els pous de registre corresponents i la formació de cunetes. L’actuació es complementa amb les tasques de desviament de serveis afectats, de senyalització i d’abalisament.