Més de la meitat dels graduats en formació professional a Girona troben feina

La inserció laboral en els estudiants de formació dual s'enfila fins al 80,4%

Més de la meitat dels graduats en formació professional a les comarques gironines (el 53,08%) troben feina, un 13% més que el 2013. L'informe sobre inserció laboral que elaboren des de fa onze anys el Departament d'Ensenyament i les Cambres de Comerç revela que els estudiants de grau mitjà o grau superior cada cop aconsegueixen inserir-se amb més facilitat al mercat laboral, ja sigui treballant exclusivament o compaginant-ho amb més formació.

El vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha ressaltat que és una dada important perquè, des de l'inici de la crisi, un dels "problemes més greus" ha estat l'atur entre els joves.

Segons les dades, a més, la inserció laboral en el cas dels estudiants que cursen una FP Dual (que combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica) és molt superior arribant, en els graduats l'any 2016, fins al 80,4%

Fàbrega ha recordat que, per als joves, trobar feina s'havia convertit en un veritable "drama" durant els anys més crus de la crisi econòmica. Per això, subratlla que l'informe revela que hi comença a haver un canvi de tendència perquè millora la inserció laboral dels graduats en formació professional a les comarques gironines. De fet, la gràfica mostra una tendència ascendent des de l'any 2013, quan es va "tocar fons".

Segons revela l'estadística, el 53,08% dels graduats l'any 2016 han trobat feina. El 39,14% s'han inserit al món laboral mentre que el 13,94% compaginen la feina amb més formació. Són un 13% més que el 2013, quan van trobar ocupació el 40,08% dels graduats. Tant Fàbrega com el director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, sostenen que l'estudi demostra que la formació professional és una bona via per trobar feina.

En el cas dels estudiants de grau mitjà, les dades d'inserció se situen al mateix nivell que l'any 2010, just a l'inici de la crisi. En aquest tipus de formació, tres de cada deu graduats troben feina (aleshores eren el 31,24%), el 14,86% estudien i treballen i el 45,70% decideixen continuar estudiant. Als graus superiors, la inserció laboral es dispara fins al 62,32% (tenint en compte que un cop acabats els estudis el 49,60% treballen i el 12,72% ho compaginen amb els estudis).

L'estudi analitza, per primer cop, les sortides dels graduats en FP Dual, aquella que combina l'aprenentatge en una empres amb la formació acadèmica. "Les dades són espectaculars", ha indicat Fàbrega perquè el 80,4% dels graduats accedeixen al mercat laboral i només l'1,96% busquen feina.

En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Girona insta Ensenyament a continuar apostant per aquesta modalitat de formació perquè s'adequa més a les necessitats reals de les empreses perquè "més pràctica". Una petició que, segons Polanco, és una prioritat per al Departament ja que, de fet, per al pròxim curs ja hi haurà 42 títols que s'impartiran en aquest format, que busca aliances amb el teixit empresarial del territori per adequar els estudis i formar els joves a través de pràctiques. En aquest curs hi ha uns 1.100 alumnes matriculats en aquest tipus de formació professional.

Retenir el talent

L'estudi analitza la situació dels estudiants que van acabar els estudis el curs 2015-2016 a 49 centres que imparteixen formació professional a la demarcació de Girona. En total, s'han enquestat 2.017 joves per conèixer si estan treballant o continuen estudiant.

A més, també analitza en quins sectors troben feina. Els que més inserció laboral creen són les indústries alimentàries, hoteleria i turisme, agrària, fabricació mecànica, energia i aigua i electricitat i electrònica. La majoria dels graduats troben feina a través de les pràctiques que fan a empreses (29% en grau mitja i 22,63% en superior), via el mateix centre (17,70 en mitjà i 19,48 en superior) o per xarxa personal (el 17,89% en grau mitjà i el 19,67% en grau superior).

L'informe també posa el focus en tipus de contractació. Fàbrega subratlla que es nota una voluntat del teixit empresarial per "retenir el talent" perquè hi ha més contractes indefinits que al conjunt de la creació d'ocupació de les comarques gironines. En grau mitjà el contractes indefinits són el 26.18% i en grau superior el 34,69%. Tot i això, el gruix de contractació és temporal, el 67,80% en grau mitjà i el 56,22% en superior.