Inicien les obres per construir dues rotondes a Torrent i a Ullà amb una inversió d'1 MEUR

Les actuacions busquen millorar la seguretat viària a les carreteres GI-652 i la GI-632

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les obres per construir una rotonda a la carretera GI-652, a la GI-632 a Ullà (Baix Empordà), amb una inversió de 656.000 euros. El Departament també ha iniciat els treballs per aixecar un altre giratori Torrent (Baix Empordà) amb un pressupost de 350.000 euros. Les dues actuacions busquen millorar la seguretat a les vies i tenen un termini d'execució de cinc mesos cadascuna.
 
En el primer cas, l'actuació forma part d'un pla de millores a les carreteres del Baix Ter que està duent a terme la Generalitat i té com objectiu millorar la fluïdesa del trànsit existent entre la C-31 i aquesta via. La carretera disposa d'un tercer carril central per efectuar girs i la voluntat és . La C-31 registra actualment uns 10.788 vehicles diaris mentre que per la GI-632 en rep cada dia 6.232 cada dia. El nou giratori tindrà 56 metres de diàmetre i una calçada de nou metres amb dos carrils.
Pel què fa a les obres de Torrent, l'encreuament d'accés al municipi està format per un tercer carril central de girs i per unes illetes d'encaminament del trànsit situades al vial municipal d'accés al nucli urbà. La nova rotonda que es construirà tindrà 46 metres de diàmetre exterior i una calçada de vuit metres amb dos carrils.

En tots dos casos, les obres inclouran els moviments de terres, ferms i drenatges, la senyalització horitzontal, vertical i d'orientació, l’abalisament i les barreres de seguretat, així com la modificació de serveis afectats. També comportaran afectacions al trànsit, amb talls de curta durada i desviaments provisionals mentre durin els treballs.