Creixen un 5% el nombre d'atesos a la Unitat de Salut Internacional del Santa Caterina

Set de cada deu vacunats viatja per oci a països com Indonèsia, Tailàndia, Cambodja, Laos i Vietnam

El nombre de pacients atesos a la Unitat de Salut Internacional de Santa Caterina ha crescut tímidament el primer quadrimestre de l'any. Si l'any passat es van posar vacunes a 1.541 persones durant el mateix període, aquest 2018 s'ha arribat a 1.621. Això de retruc també es tradueix en un augment de visites. Entre gener i abril s'ha arribat a les 1.799, quan l'any passat van ser-ne 1.758 durant el mateix període.

La xifra suposa una desacceleració en el creixement de l'ús d'aquest servei, que darrerament havia tingut uns increments superiors als que registra aquest 2018. Pel què fa als usuaris, un 70% dels atesos són viatges per oci, un 20% persones immigrants i el 10% restant són cooperants i professionals que van temporalment a un altre país per motius de feina.

Àsia i Amèrica del Sud

Pel què fa als destins turístics que més demanen la vacunació hi ha dues grans zones mundials que predominen: Àsia i Amèrica del Sud. Del primer continent en ressalten noms com Indonèsia, Tailàndia, Cambodja, Laos i Vietnam mentre que del segon hi ha Perú, Colòmbia, Brasil i el nord d'Argentina.

La població immigrant que torna al seu país i els cooperants trien països d'Amèrica Central i d'Amèrica del Sud o bé l'Àfrica subsahariana. En alguns d'aquests territoris ara mateix hi ha l'obligació d'estar vacunat contra la febre groga.

Altres alertes

La Unitat recorda que ara mateix hi ha alertes actives si s'emprèn un viatge. Per exemple, cal fer actuacions preventives amb el dengue (ja que no hi ha vacuna existent) sobretot si es visita Colòmbia, Brasil o el Senegal.

A més, hi ha risc de contraure meningitis, a Ghana, Benin, Senegal, Togo, Colòmbia, Brasil i la Índia; xarampió a Veneçuela; poliomielitis a Nigèria, Somàlia, Sudan del Sud, Nepal i Pakistan; còlera a Kènia, Malawi, Burundi, República Democràtica del Congo i Zàmbia; i febre groga al Brasil, Argentina i Bolívia.

Pics d’activitat

El segon semestre de l'any és el període de més activitat de la unitat, tot i que els pics més alts es produeixen els mesos de juny, juliol i agost. L’any 2017, la unitat va atendre un total de 6.707 persones i va realitzar 7.317 visites. Durant el període de gener a abril d’aquest any s’han atès 1.621 pacients, un 5% més que l’any passat durant el mateix període (1.541, l’any 2017) i 1.799 visites, un nombre lleugerament superior a l’any anterior pels mateixos mesos (1.758 visites l’any 2017). El doctor Dalmau ho atribueix a la recuperació del “gran” viatge d’oci, després de la crisi econòmica.

La consulta de l’Hospital Santa Caterina és la unitat de referència de la Regió Sanitària de Girona per a l’administració de la vacuna contra la febre groga, però també atén persones de la demarcació de Barcelona, que representen de l’ordre del 15% del conjunt d’usuaris. La unitat atén habitualment en horari de 8 a 15 hores però la franja d’atenció s’amplia fins a les set de la tarda entre els mesos de juny a agost.