Figueres treballarà la consciència corporal a les aules

L'objectiu és millorar l'aprenentatge i la convivència en l'àmbit escolar

L'Ajuntament de Figueres s'ha adherit aquest curs al projecte Tirabuixó, que s'ha iniciat en cinc centres educatius de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa que treballa la consciència corporal amb l'objectiu de fomentar el benestar tant dels nens i nenes com dels mestres de les escoles, i millorar així l'aprenentatge i la convivència en l'àmbit escolar.

El projecte Tirabuixó vol restablir la connexió entre cos i ment a través del moviment i la música. Per a cada curs escolar, l’equip del Tirabuixó crea 2 taules (sèries) d’estiraments, una de la tardor i una de la primavera, que tenen una durada de 6 o 7 minuts. Estan basades en sistemes antics com el ioga i el tal-txi, en mètodes més moderns com el pilates i la kinesiología educativa i en pràctiques artístiques dels membres del equip Tirabuixó. Es tracta d'una rutina diària que cal practicar a l'inici de la jornada escolar amb el mestre.

Els mestres de les escoles involucrades en el projecte primer reben una formació específica, on se'ls explica tots els exercicis de la taula amb els seus objectius i beneficis i es posen en pràctica. Aquesta setmana s'ha dut a terme la segona sessió adreçada a professorat, que ha reunit prop de 50 mestres de la comarca.  A partir d'aquí, es practicaran les taules conjuntament amb mestres i alumnes, i s'iniciaran les rutines diàries a les aules o als patis de les escoles a l'inici del dia.

La proposta pretén desbloquejar les congestions corporals, fer fora tensions, nusos, postures obturadores i mals hàbits per donar via a la respiració lliure, el moviment àgil, el relax corporal, i el benestar en general per a millorar l’aprenentatge i la convivència dels nens i mestres a l’escola.

L'alcaldessa de Figueres i regidora d'Educació, Marta Felip, explica que és molt necessari que els nens i nenes adquireixin aquests hàbits des de ben petits, de la mateixa manera que prenen consciència sobre l'alimentació saludable o la pràctica d'activitat física diària, i considera que la iniciativa pot ajudar millorar la predisposició dels alumnes per aprendre així com les seves relacions amb els companys i amb els mestres.