Les AMPA del Pla de l’Estany reivindiquen continuar amb la gestió del menjador escolar

El Consell Comarcal els hi vol retirar en base a la Llei de Contractes del Sector Públic

El passat mes de gener les AMPA del Pla de l’Estany van ser informades pel Consell Comarcal de la seva intenció de recuperar la gestió del servei de menjador al·legant que la nova Llei de Contractes del Sector Públic no els permet continuar duen a terme aquesta tasca.

Les AMPA s’hi oposen a aquesta decisió perquè l’argument esgrimit pel Consell Comarcal és fals segons l'associació i es tracta més d’una qüestió de "voluntat política amb l’objectiu de recuperar el control del servei de menjador per cedir-lo a grans empreses del sector". Les AMPA asseguren que en cap cas la decisió està relacionada amb la legalitat vigent perquè la gestió del servei de menjador es regeix pel Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents de titularitat del Departament d’Ensenyament, i no per la Llei de Contractació del Sector Públic.

Des de fa anys, algunes d’aquestes AMPA gestionen directament el menjador, amb personal propi i productes ecològics i de proximitat. Altres contracten empreses del sector decidint, molt de prop, el tipus i la qualitat del servei que donen. Totes elles veuen que aquest canvi "anirà en detriment dels criteris de qualitat, proximitat i alimentació saludable amb els què actualment s’ofereix aquest servei als nens i nenes de les escoles del Pla de l’Estany". El servei de menjador escolar no es limita només a donar dinar als infants, sinó que és un espai educatiu que s’inclou dins el projecte de cada centre educatiu, i la gestió que en fan les AMPA garanteix que això sigui així i facilita que les famílies hi confiïn. Les associacions temen que amb el nou model, a banda de l’externalització del servei, es perdi aquest component educatiu.

Davant d’això, les AMPA s’han unit per mostrar el seu rebuig frontal i el seu malestar enfront la decisió del Consell Comarcal del Pla de l’Estany de deixar-les fora de la prestació d’aquest servei el curs vinent "sense ni tan sols poder prendre decisions respecte la tipologia del servei que volen a cada escola".

Segons remarca l'associació, el consells escolars dels centres educatius implicats han aprovat declaracions per donar suport al model actual del servei de menjador escolar, així com per reclamar que siguin els mateixos consells escolars qui puguin prendre les decisions més adients quant a la gestió del servei en cadascun dels casos.

La FaPaC s’ha reunit amb les AMPA afectades per transmetre’ls el seu suport i acompanyar-les en la seva lluita perquè aquest canvi les deixa sense capacitat decisòria respecte el servei.

Malgrat haver-ho sol·licitat per escrit, les AMPA afectades recorden que el Consell Comarcal no ha mostrat encara la seva voluntat per reunir-se de forma conjunta amb elles i, així, poder expressar les seves demandes. Fins ara s’ha prioritzat la negociació individual i quan s’ha acceptat una trobada conjunta només hi han pogut assistir representants de tres AMPA.

Davant d’això, les AMPA han presentat un document conjunt exposant novament les seves raons per rebutjar la proposta de canvi de model de gestió del menjador escolar i sol·licitant una reunió de totes amb el Consell Comarcal amb la finalitat de resoldre la situació.