Un projecte uneix escolars i gent gran de Girona treballant junts a l'hort

Porta per nom "Jornada d’Horts Escolars"

Ahir al matí es va dur a terme la sisena edició de la Jornada d’Horts Escolars de l’Ajuntament de Girona. En el marc de la trobada, s’ha presentat el projecte pedagògic, intergeneracional i d’integració social “Aprendre a l’hort de l’escola”, fet amb la col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa” i la Fundació Drissa. El projecte es porta a terme aquest curs com a prova pilot a les escoles El Bosc de la Pabordia i Àgora.

“Aprendre a l’hort de l’escola” posa en contacte l’alumnat de diversos centres educatius de Girona amb gent gran voluntària de la Fundació Bancària “la Caixa” i persones amb trastorn mental usuàries de la Fundació Drissa. Aquesta  és una oportunitat per a les escoles de tenir el suport periòdic d’una persona experta en horticultura, amb el valor afegit que durant l’estiu l’hort continuarà el seu cicle. D’altra banda es dona valor a la integració de les persones amb malaltia mental reconeixent la importància de la seva tasca. Per últim, i no menys important, s’integra la feina de voluntariat de la gent gran que aporten la seva experiència, tot i no ser les persones expertes, afavorint l’envelliment actiu. És una simbiosi perfecta en la qual tots els agents en surten beneficiats.

“El projecte Girona Ciutat Educadora incorpora valors com el treball intergeneracional, la cohesió i la integració, als quals s’ajusta perfectament la iniciativa ‘Aprendre a l’hort de l’escola’”, ha ressaltat la tinenta d’alcaldia i regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs.

L’Ajuntament de Girona, dins el programa de jornades tècniques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat aquesta jornada d’horts escolars amb l’objectiu de donar a conèixer l’horticultura ecològica i animar a posar-la en pràctica.

L’hort ecològic escolar és una eina pedagògica que permet educar en valors de progrés sostenible, de respecte a la natura, de socialització de l’entorn i de treball en equip. Aquesta pràctica acosta l’alumne a la realitat rural i agrària i reforça els coneixements teòrics adquirits a l’aula a través d’un treball pràctic que es dur a terme en el taller d’horta. Aquest aprenentatge s’adapta a cada edat i al projecte educatiu de cada escola. Els estudiants aprenen els processos biològics, el cicle vital de les plantes, el cicle de l’aigua, del carboni i de la matèria, el paper dels descomponedors a la natura, la història de l’agricultura i l’horticultura, per citar alguns exemples.