Possible solució per a reduir els lixiviats de l’abocador clausurat de Les Lloses

L'alternativa més econòmica passaria per l'electrodesnitrificació

Prova pilot a Ripoll per tractar els lixiviats (residus líquids) procedents de l'abocador clausurat Ripollès-3, situat al terme de Les Llosses (Ripollès) mitjançant l'electrodesnitrificació. Aquesta s'està fent des d'una instal·lació (similar a una caseta d'obres) situada a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Ripoll. Va entrar en funcionament a mitjans de febrer i actualment tracta uns 14 m3 de lixiviats al dia. La prova finalitzarà aquesta setmana però caldrà esperar fins a finals de mes per als resultats definitius. Les conclusions preliminars, però, indiquen que la tecnologia d'electrodesnitrificació permet "eliminar satisfactòriament l’amoni dels lixiviats fins al nivell suficient per poder-los abocar a la depuradora".

La instal·lació conté un reactor electroquímic, un quadre de control de funcionament, el sistema de control remot i un sistema de post-tractament amb filtres, per eliminar el possible excés de clor. Connectat a aquesta maquinària hi ha un dipòsit de 60 m3 on s’acumulen lixiviats provinents de la bassa de l’abocador Ripollès-3, situat al terme de Les Llosses (Ripollès). Aquest líquid s’impulsa amb una bomba cap al reactor d’electrodesnitrificació. Per fer el procés, s’afegeix una solució de clorur sòdic per millorar la conductivitat dels lixiviats i aconseguir reduir els amonis. També s’hi afegeixen altres components per regular el PH o reduir les escumes derivades d’olis vegetals o silicones. Fruit d’aquest procés electroquímic, la planta allibera oxigen i nitrogen, dos gasos completament innocus i ja presents de forma habitual en l’ambient.

Si la prova pilot conclou amb èxit, la voluntat del Consell Comarcal del Ripollès és construir una planta definitiva de tractament de lixiviats per electrodesnitrificació. Segons els càlculs fets des de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, aquesta inversió s’hauria amortitzat en tan sols tres anys.

Aquesta actuació es complementarà amb una inversió de 250.000 euros anunciada fa unes setmanes per l’Agència de residus de Catalunya per a la construcció d'un sistema de mesura de qualitat dels lixiviats, canalitzacions i dipòsits de retenció i transvasament.

El dipòsit de les Llosses està clausurat des de l'any 2006. Tot i això, com passa amb totes les infraestructures d'aquest tipus, se n'ha de fer un manteniment. De fet, la legislació estableix en 30 anys el període de vigilància. En aquest cas, els treballs permetran millorar el procés de tractament dels lixiviats des que es va tancar.