El web de la Generalitat ofereix la qualitat de l'aire en temps real

S'identificarà amb un codi de colors

La pàgina d’inici del web gencat.cat ofereix des d’ara informació sobre la qualitat de l’aire a temps real mesurada a través de les més de 120 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De manera similar a com s’ofereix la informació del temps, un mapa indica els valors corresponents a les diferents zones del territori.

Cada punt representat indica la qualitat de l’aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l’ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La qualitat d’un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l’estació, i queda indicat segons aquest codi:

Verd: qualitat bona
Groc: qualitat regular
Vermell: qualitat pobra

Permanentment actualitzat

En el punt es pot consultar informació detallada de l’estació seleccionada: el nom i la tipologia, i la representació i valor dels contaminats analitzats, segons el mateix codi que s’utilitza per determinar la situació general de la qualitat de l’aire a l’estació. Gràcies al botó de llegenda, situat a la capçalera, una capa desplegable mostra els valors dels llindars utilitzats per a cada contaminant.

Aquest mapa està basat en el component GECO+ Visor de mapes al que se li ha aplicat una forma de presentació específica. El fitxer que l’alimenta es construeix amb dades que es reben automàticament cada hora.

Apropant la informació

La informació sobre la qualitat de l’aire que respirem està disponible des de fa temps al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Amb la voluntat de facilitar l’accés d’aquestes dades a la ciutadania ara es publiquen de forma destacada.

En aquesta mateixa línia, la Generalitat ha habilitat un sistema que subministra automàticament els mesuraments de les estacions a la secció de meteorologia de Televisió de Catalunya. Aquesta informació es difon, preferentment, a l’espai El Temps, de TV3. Tots els mitjans de comunicació que també estiguin interessats a obtenir directament les dades poden sol·licitar-ho al Departament de Territori i Sostenibilitat.