ERC de Girona vol fixar un salari mínim de 1.000 euros mensuals en la contractació pública

Defensen que cal sensibilitzar el sector privat amb iniciatives d'aquest tipus

La portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Maria Mercè Roca, ha explicat avui que “a l’octubre del 2016 vam impulsar una moció que demanava que l’Ajuntament reconegués un salari mínim de ciutat de 1.000 euros mensuals”, i en aquest sentit ha assenyalat que “el motiu d’aquesta iniciativa és que Girona és una ciutat molt cara i no s’hi pot viure dignament amb menys de 1.000 euros al mes”. Concretament, el darrer informe de l’OCU assegura, per exemple, que Girona és la tercera ciutat de l’Estat on és més car el cistell de la compra.

Malgrat que l’establiment d’un Salari Mínim Interprofessional (SMI) és competència de l’Estat, la coalició d’esquerres ha valorat que “l’Ajuntament pot sensibilitzar i incentivar bones pràctiques laborals i salarials en el marc de la nostra ciutat”. Per aquest motiu, Roca ha proposat “introduir clàusules de preferència en la contractació pública per a aquelles empreses que paguin un mínim de 1.000 euros mensuals als seus treballadors”, i ha afegit que “hi ha marge per a explorar les possibilitats que ofereix la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor la setmana passada”. D’aquesta manera, l’acreditació d’una remuneració digna donaria punts en els concursos públics, com ja passa ara amb elements com el percentatge de persones amb diversitat funcional o amb risc d’exclusió social, per exemple.

Maria Mercè Roca ha explicat que “la filosofia de la nova llei de contractació no és l’adquisició d’un bé o d’un servei de la forma més barata possible, sinó que es concep la contractació pública com una eina de política pública amb vocació social, ambiental i d’innovació”. Concretament, l’article primer de la Llei estableix que “en tota contractació pública s’incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals”. Per aquesta raó, ha afirmat Roca, “demanem que el Consistori faci un pas valent i, previ estudi jurídic, es converteixi en el primer Ajuntament de Catalunya en introduir clàusules de dignitat salarial en la seva contractació”. Altres municipis catalans com Barcelona, Manresa o Cornellà de Llobregat porten temps explorant aquesta línia.

Per ERC-MES, aquesta decisió “hauria d’anar acompanyada de mesures de sensibilització ciutadana i empresarial a la resta de la ciutat, no només pel que fa a les empreses que treballen per l’Ajuntament”. L’objectiu, ha declarat Roca, “és reduir les desigualtats i aconseguir que Girona pugui donar oportunitats a tots els seus veïns i veïnes”. Per la cap de l’oposició, “en els darrers anys s’han creat molts llocs de treball, i ara hem de començar a abordar la qualitat dels mateixos, reduint la precarietat i combatent el fenomen dels anomenats ‘treballadors pobres’”.