Vila (CiU) demana a la Generalitat que continuï amb el programa d’escoles taller

Mentre altres comunitats autònomes en potencien la seva creació, el Govern català ha suspès la convocatòria pel 2010

A Figueres, des del 1996 i fins l’actualitat, s’han creat sis escoles tallers, les quals han centrat els seus projectes primer al convent dels Caputxins i, des del 2005, al castell de Sant Ferran. En total han passat per l’escola taller de Figueres 210 alumnes, que s’han format com a paletes, fusters, instal·ladors, pintors i jardiners, obtenint en totes les edicions un alts percentatges d’inserció laboral.