Una nova iniciativa donarà suport als pares amb fills amb malaltia mental a les comarques gironines

Ho impulsa l'Associació Família i Salut Mental de Girona

L'Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques ha posat en marxa la iniciativa 'Escola de Pares en salut mental', un projecte pioner a la demarcació que té com a objectiu oferir als familiars amb persones amb algun trastorn mental greu a càrrec informació i eines perquè puguin conviure-hi millor i resoldre els problemes del dia a dia. Durant el primer any de funcionament, s'hi farà una activitat mensual amb teòrica i treball de casos. Les classes, que es van iniciar la setmana passada, les imparteixen professionals especialitzats de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS en forma de tallers monogràfics.
 
Ajudar a les famílies amb fills amb problemes mentals a càrrec. Aquest és l'objectiu del projecte pilot 'Escola de Pares en salut mental', que ha impulsat l'Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques. La iniciativa compta amb la participació de professionals del Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS.

Durant la primera fase, s'han programat set tallers. La primera classe es va centrar en l'inici de la malaltia i en com actuar en relació a la sobreprotecció i l'autonomia dels fills. El proper 18 d'abril s'abordarà l'autonomia en l'àmbit domèstic.

Durant el segon semestre, els tallers de centraran en què fer quan els fills es neguen a rebre tractament farmacològic.

El Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica de l’IAS atén persones amb un trastorn mental greu. Proporciona tractament rehabilitador basat en donar coneixement i estratègies que ajudin a la persona a ser autònoma, responsable de la seva malaltia i a recuperar el seu projecte de vida en la mesura que sigui possible. Les eines que s’utilitzen són, sobretot, tallers, grups psicoterapèutics i psicoeducatius.

Consta de dues unitats, una de subaguts, amb 50 llits, que té com a objectiu prioritari, a més de la millora clínica, assolir una funció rehabilitadora i de reinserció a curt i mig termini. L'altra és residencial i està destinada a usuaris procedents de l'antic hospital psiquiàtric. Aquesta unitat fa anys que no accepta nous ingressos i es reconvertirà en un programa de suport comunitari sense cap plaça residencial.