Una troballa confirma la presència d'una ciutat romana habitada a Caldes de Malavella

La descoberta esvaeix dubtes i indica que la zona estava poblada

Anys enrere, Caldes de Malavella (Selva) va ser una ciutat romana amb activitat. Fins ara, al municipi de la Selva ja s'hi havien trobat restes de la necròpolis o les termes. Les restes apuntaven a que la zona estava habitada en època romana però no s'havia pogut confirmar.

Ara però, s'ha fet una troballa clau per completar la informació històrica del passat de Caldes. La seva precedent romana, Aquae Calidade, sí que tenia un seguit d'edificacions que servien d'habitatge.

La descoberta s'ha fet per sorpresa mentre s'estaven fent unes obres a la carretera de Llagostera. Els operaris van topar amb un seguit d'edificacions que servien d'habitatge i que tindrien una llargada d'uns 60 metres. A més, els vestigis també dibuixen una àrea de pas que es creu que seria un carrer.

L'antiguitat de les restes del nucli urbà d'Aquae Calidade s'ha precisat a l'entorn d'uns 400 anys, entre el segle II abans de Crist i el segle II després de Crist. El consistori vol conservar part de la descoberta i incloure-la en el recorregut històric i turístic del municipi, juntament amb les termes o les cases modernistes.

La troballa, a més, ha obligat a fer modificacions en el projecte de reforma de la carretera de Llagostera. El punt concret de la descoberta havia d'acollir una rampa i unes escales. Ara, aquests espais es redimensionaran i s'hi col·locarà algun element arquitectònic com els antics safareigs.