El Santa Caterina posa en marxa una unitat per tractar la drepanocitosi

Preveu atendre un centenar de pacients a finals d'any

L'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha posat en funcionament una nova unitat per al diagnòstic, tractament i prevenció de pacients amb drepanocitosi. Es tracta d'una anèmia hereditària, que davant determinades circumstàncies pot obstruir vasos de petit calibre, afectant a bona part dels òrgans de les persones que la pateixen des de la primera infància i al llarg de la vida. Se'n deriven múltiples complicacions com ara l'ictus, sèpsia, insuficiència renal i respiratòria, problemes oculars o auditius, entre d'altres.
 
La drepanocitosi és una malaltia comú entre la població de l’Àfrica Subsahariana, Orient Mitjà, Índia i alguns països de l'Amèrica Llatina. Per patir la malaltia cal heretar els dos gens alterats (un per part de la mare i un altre per part del pare) que intervenen en la producció de l’hemoglobina anòmala, l'hemoglobina S, que és la causant de la malaltia. Com que molts portadors de la malaltia poden no tenir cap manifestació, molts d’ells desconeixen que ho són.

Una característica rellevant de les persones portadores de la malaltia, és que els pot protegir enfront de la malària. Per aquest motiu, la drepanocitosi és més prevalent entre la població on hi ha alt risc d’infecció per aquest paràsit.

Actualment, la nova unitat del Santa Caterina de Salt (Gironès) atén a 20 pacients adults i 50 pediàtrics. Segons l'hematòleg responsable de la consulta dels pacients adults, Jordi Vila, es preveu arribar al centenar de pacients a finals d'any, gràcies al treball que també s'està fent amb els centres d'atenció primària del territori per la detecció de casos, tant malalts com portadors. Tenint en compte que a comarques gironines hi ha un nombre important de persones procedents d'aquests països, es calcula que es podrien arribar a detectar més de 300 casos.

Segons Vila, "és important detectar els portadors de la mutació perquè és molt probable que hi hagi algun membre de la seva família que pateixi la malaltia i viceversa". L’objectiu és arribar a augmentar la supervivència de les persones afectades i millorar la seva qualitat de vida. Encara avui, l'esperança de vida dels qui la pateixen se situa en els 50 anys.

La nova unitat assistencial de l'Hospital de Santa Caterina s'ha posat en marxa en col·laboració amb l'Institut d’Assistència Sanitària, el Banc de Sang i Teixits, l'Institut Català de la Salut a Girona i l'Institut Català d'Oncologia. El seu objectiu és atendre de manera especialitzada, transversal i multidisciplinar a un tipus de pacient que necessita un seguiment "molt acurat i complex" des de l'edat pediàtrica.

Actualment el trasplantament de moll de l'os és l'única cura però només es pot fer en casos molt restringits. És per això que el sistema sanitari aborda el tractament de la drepanocitosi amb la medicació oral i les transfusions de sang (de tipus simple o amb recanvi d'hematies).

A Catalunya, la prova per detectar l’alteració genètica es realitza des de fa uns anys en el moment del naixement. Si és positiva, es deriva al nadó a les unitats especialitzades, com la de l'hospital de Salt.