Aprovada la millora de sanejament a sis nuclis del Baix Empordà amb una inversió de 3 MEUR

L'actuació implicarà connectar a la depuradora de l'Escala als municipis

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat el projecte per millorar el sanejament a sis nuclis del Baix Empordà amb una inversió de 3 MEUR. L'actuació, que correspon a la modificació del projecte redactat inicialment, evitarà l'abocament d'aigües residuals al medi hídric, millorarà la recollida dels que es fan a Colomers i automatitzarà i controlarà les estacions de bombament des de la depuradora de l'Escala (Alt Empordà).

En concret, la intervenció afectarà Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d'Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest darrer incorporat amb el canvi de projecte) amb un total de 3.700 habitants, que suposen un cabal estimat de 800 metres cúbics diaris.