Els serveis bàsics i les telecomunicacions concentren el major nombre de queixes a la Garrotxa

Consum va resoldre tres de cada quatre queixes

Les reclamacions que els garrotxins van tramitar a l'Oficina de Consum durant el 2017 van ser sobretot sobre els serveis bàsics (aigua, electricitat i gas) i telecomunicacions. Concretament, van representar un 33% i un 26%, respectivament, concentrant gairebé un 60% del total. En molts casos, els usuaris s'han queixat de les pràctiques "poc clares i abusives" d'algunes empreses i sobre la facturació o gestió d'altres i baixes. Per altra banda, el 74% de les reclamacions es van resoldre satisfactòriament. Aquestes són algunes de les dades recollides en la memòria anual de l'oficina. Durant l'any passat, va atendre 3.507 persones, el que representa un 12% més respecte el 2016.

La memòria del 2017 confirma que per tercer any consecutiu les reclamacions s'han reduït malgrat l'augment de les persones ateses. Els responsables de l'Oficina de Consum de la Garrotxa ho atribueixen a la "bona tasca de prevenció i informació". Aquest dimarts s'han donat a conèixer les dades amb la presència de la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera.

L'Oficina de Consum de la Garrotxa va atendre 3.507 persones durant l'any passat, el que representa un 12% més respecte l'any anterior que van ser un total de 3.125 usuaris. D'aquest total, 3.034 van ser per demanar informació, 456 per fer reclamacions, 14 per presentar una queixa i 3 per denúncia. Si es compara amb les dades de l'any anterior, es confirma la tendència a la baixa de les reclamacions (cauen un 13%) mentre que augmenten les consultes per demanar informació (un 12%).

Pel que fa al tipus de reclamacions, les relacionades amb els serveis bàsics (aigua, llum i gas) continuen al capdavant i representen el 33% del total. Concretament, s'han tramitat 151 reclamacions, la majoria motivades per les pràctiques "poc clares i abusives" d'algunes companyies, facturació o gestió d'altes i baixes o talls de subministrament. En el cas de l'aigua, les reclamacions giren al voltant de la facturació. Des de l'oficina recorden que pràcticament totes les empreses subministradores d'aigua estan adherides al sistema arbitral de consum, de manera que el consumidor "té una eina més" per resoldre els conflictes amb les empreses.

En segon lloc, hi ha les reclamacions de telecomunicacions i telefonia, que representen el 26% del total. Durant el 2017, l'oficina en va tramitar 119 relacionades amb la telefonia fixa (contractació de línies, facturació i avaries); telefonia mòbil (cobrament indegut de permanències, facturacions SMS Premium, interrupcions de servei i contractacions de productes) i Internet (dificultats per donar-se d'alta o baixa, interrupcions de servei i facturació).

Les reclamacions sobre serveis general de consum van representar un 17% del total, amb un total de 77, seguit de les reclamacions sobre béns de consum que van representar un 12%. Les relacionades amb serveis financers van ser un total de 46 (un 10%) mentre que les del sector de transport van concentrar un 2% de les reclamacions, amb un total de 10.

Més de 700 consultes sobre clàusules terra

Des de l'oficina també s'han tramitat 723 consultes sobre clàusules terra tot oferint assessorament, revisant escriptures i donant informació de les gestions per reclamar davant les entitats bancàries. Així mateix, també s'han atès 356 consultes relacionades amb les despeses de constitució d’hipoteca.

Un any més es confirma que la Garrotxa és la comarca de la demarcació amb el major nombre d'establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i la quarta a nivell de Catalunya. Pel que fa a les campanyes informatives dirigies a la població, durant el 2017 es van fer 8 sessions amb un total de 463 assistents. Les relacionades amb temes hipotecaris i les sessions amb responsables de les empreses Bassols i Sorea van ser de algunes de les més concorregudes.

Finalment, també es van fer 46 visites a establiments per informar-los de la normativa a seguir a nivell de condicions de tècniques de venda o per comprovar-ne el seu compliment.