El servei de creació d’empresa del Consell Comarcal de la Selva ha atès 282 emprenedors el 2017

Es van crear 66 noves empreses i 109 llocs de treball

El servei de creació d’empresa del Consell Comarcal de la Selva ha atès un total de 282 emprenedors durant l’any 2017. Es tracta d’unes sessions individualitzades d’informació i orientació en què aquells emprenedors de la comarca que volen impulsar el seu propi negoci reben una primera sessió que es fa de forma individualitzada un anàlisi del projecte de negoci i se l’orienta del procés d’assessorament per tirar-lo endavant.

Paral·lelament se l’informa dels tràmits a seguir i de les possibles ajudes i subvencions a què pot accedir.

Assessorament per a la posada en marxa del negoci

Pel que fa l’assessorament en la posada en marxa del negoci, el Consell Comarcal de la Selva va assessorar un total de 162  emprenedors,  que va suposar la creació de 66 empreses i 109 nous llocs de treball. Aquesta fase d’assessorament, està pensada per als emprenedors que, després d’haver participat en la fase d’informació i orientació, decideixen tirar endavant el procés d’anàlisi de viabilitat del projecte de negoci. Els principals objectius del procés són ajudar-los a analitzar la viabilitat tècnica i financera del projecte de negoci i acompanyar-los en tot el procés de posada en marxa. Els tècnics juntament amb cada emprenedor marquen un itinerari personalitzar per anar treballant les diferents parts del projecte i desenvolupar el pla d’empresa.

El conseller d’empresa, Pere Mas, ha explicat: “un altre de les fases que és fonamental a l’emprenedoria és el suport que aquests nous emprenedors tenen a l’hora de consolidar les seves empreses”. Per això, des del servei se’ls hi ofereix un suport durant els primers mesos i anys de funcionament del negoci, que ha de servir per analitzar l’evolució global de l’activitat i poder-la orientar en tots aquells aspectes que no estiguin funcionant correctament.  Aquest tipus de seguiment, segons ha explicat Mas, es va mantenint durant els tres primers anys de vida de l’empresa, al llarg dels quals l’emprenedor/a pot participar en tutories amb assessors del servei per anar replantejant l’estratègia empresarial i adaptant-la a la realitat socioeconòmica del seu mercat.  

I per altra banda, també es fan visites a altres petites empreses del municipi per presentar-los el servei de suport a les pimes en àrees com la gestió financera, comercial, l’organització interna, o altres programes i serveis com Reempresa, entre d'altres.

Durant l’any 2017, un total de 99 empreses varen ser assessorades en aquesta fase de suport a la consolidació en el cas d’empreses de 0 a 3 anys de vida i en el cas de seguiment es va donar suport a la consolidació. Pel que fa les empreses assessorades amb seguiment PIME, és a dir les que fa més de tres anys des la posada en marxa del seu negoci, durant l’any passat van ser un total de 266 les que van rebre assessorament

Formació i accions de sensabilització

A més de les sessions individualitzades d’informació i orientació, d’assessorament per a la posada en marxa del negoci, el suport a la consolidació d’empreses i el seguiment d’aquestes, des del servei de creació d’empresa es realitzen altres activitats com les sessions de formació i les accions de sensibilització. Pel que fa les accions de formació se’n varen fer un total de 36 de tallers de formació amb un total de 314 alumnes assistents. Pel que fa les accions de sensibilització es van realitzar un total d’11 accions a diferents instituts de la comarca. Paral·lelament s’han realitzat dos networkings amb més de 50 assistents cadascun: start art (trobada enfocada a emprenedors del sector cultural, creatiu i artístic de la comarca) i trobada d’empreses i emprenedors de la comarca, entre altres iniciatives com ara la del reconeixement a la millor iniciativa empresarial de la Selva de l’any, que en el cas de 2017 va recaure a l’empresa de Vilobí d’Onyar Grupo Espcializados Media, SL de l’emprenedor Pol Ribas.


Actualment hi ha un total de 10 punts d’atenció del servei ( Xarxa Emprèn Empresa de la Selva) als municipis d’Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Lloret de Mar, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar. Això significa que a més de disposar del servei comarcal a Santa Coloma s’ha signat un conveni amb tots aquests municipis i això fa que els tècnics d’empresa del Consell es desplacin a aquests municipis per tal de donar servei a als emprenedors d’aquestes poblacions.