Un total de 15.137 gironins estan en llista d'espera per operar-se

Representa un 3,43% més que l'any anterior

Un total de 15.137 pacients estan en llista d'espera a desembre del 2017 per operar-se a la regió sanitària de Girona. Segons dades del Servei Català de la Salut, són 502 més que el desembre de l'any anterior, cosa que representa un augment del 3,43%.

Ha augmentat l'activitat quirúrgica però també ha incrementat el nombre de pacients que necessiten una operació als centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona. Segons les dades del Servei Català de la Salut, això ha fet que es tanqui el 2017 amb un increment de pacients que estan en llista d'espera per a una operació.

El desembre del 2016 hi havia 14.635 gironins esperant per passar pel quiròfan i el desembre del 2017 són 15.137. Això significa que d'un any per l'altre la llista d'espera global ha augmentat un 3,43%. I això tenint en compte que al llarg de l'any ha augmentat un 3,8% l'activitat quirúrgica. Els centres de les comarques gironines han fet un total de 34.453 intervencions, 1.282 més que el 2016 quan en van ser 33.171.

Segons revelen les dades, el volum de pacients que requereixen ser operats també ha augmentat. A la regió sanitària al 2017 hi va haver 40.333 persones a les quals els hi van indicar alguns intervenció quirúrgica, un 3,13% més que l'any anterior.

El temps mig d'espera del pacients per entrar a quiròfan ha augmentat i és de 121. Les xifres de les llistes d'espera del 2016 indicaven que els pacients havien trigat, de mitjana, 110 dies a passar pel quiròfan. L'estadística global de les llistes d'espera es divideix segons el tipus d'intervenció quirúrgica perquè Salut fixa un temps màxim d'espera per a un total de 27 operacions que es consideren prioritàries.

Segons indica el web del CatSalut, els pacients de cirurgia oncològica (excepte els que tinguin càncer de pròstata o bufeta que serà de 60 dies) esperaran com a màxim 45 dies abans no els operin; els de cirurgia cardíaca valvular i cirurgia cardíaca coronària han de passar pel quiròfan abans de tres mesos i els de cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll trigaran com a màxim sis mesos per a ser intervinguts.

La llista d'espera dels pacients dels processos garantits (pròtesis de maluc i genoll i cataractes) ha baixat un 10,43%, ha passat de 3.259 pacients a desembre de 2016 a 2.919 el mateix mes del 2017. La baixada ha estat principalment en les intervencions quirúrgiques de pròtesis, per la incidència del pla de xoc.

Així, pel què fa a les pròtesis de maluc, a desembre de 2017 hi havia 231 pacients en llista d'espera que suposen un 17,8% menys. El temps mig d'espera se situa en 88 dies. Durant l'any, han intervingut un total de 646 pacients.

I respecte a les pròtesis de genoll, hi ha 749 pacients en llista d'espera, que suposa un 38% menys de pacients que fa un any. El temps mig és de 131 dies i han intervingut un total de 1.464 gironins.

La llista d'espera per a cirurgia oncològica s'ha reduït en un 7,14% i s'ha passat de de 140 pacients a la cua el 2016 a 130 a desembre de 2017.

Les dades indiquen que també s'ha reduït l'espera per a cirurgia cardíaca, intervencions que es realitzen a l'hospital Trueta com a centre de referència de la regió sanitària. Salut ha tancat el 2017 amb un total de 19 pacients en llista d'espera. El temps que han d'esperar són 30 dies de mitjana. El Trueta ha operat un total de 120 pacients des de gener.

A l'altra banda de l'estadística hi ha els pacients que han d'esperar més a passar per quiròfan pel tipus d'intervenció que necessiten. Per exemple, en els pacients que necessiten una operació de nas o sins paranasals (426 dies), d'orella mitjana i interna (422) o, per exemple, una vasectomia (327) o intervencions per obesitat mòrbida (378).

Proves diagnòstiques i visites a especialistes

Pel que fa a la llista d'espera de proves diagnòstiques, el 2017 s'han realitzat un total de 64.712 proves als centres de la regió sanitària de Girona, amb un temps mitjà d'espera de 43 dies. Hi ha hagut un important increment de l'activitat, de gairebé el 16%. Actualment hi ha 8.493 pacients en llista d'espera pendent de la realització d’algun dels procediments diagnòstics monitoritzats.

Respecte la llista d’espera de primeres visites a l'especialista, el 2017 s'han realitzat un total de 237.962 primeres visites als centres de la demarcació, amb un temps mitjà d'espera de 62 dies. La xifra és molt semblant a la de l'any anterior, quan es van fer 238.465 visites. Actualment hi ha 51.182 pacients en llista d'espera pendent d'una primera visita, un 7% menys que el 2016.