Un nou projecte europeu pioner facilitarà la presa de decisions a les persones discapacitades

La iniciativa "I Decide" està dotat amb gairebé 200.000 euros

La Fundació Tutelar de les comarques gironines ha endegat aquesta setmana a Girona el projecte europeu "I Decide", una iniciativa "pionera" que té com a objectiu facilitar a les persones amb discapacitat a gestionar les seves finances, els seus drets com a consumidors i els temes que afecten la seva salut i benestar. A més, es prepararà als professionals de suport a aquest col·lectiu per assolir les competències i les eines bàsiques per ajudar a aquestes persones a assolir l'aprenentatge. El projecte, finançat amb gairebé 200.000 euros de fons europeus, compta amb la participació de diverses organitzacions socials internacionals i es desplegarà durant tres anys.
 
El projecte s'emmarca en el treball que la fundació està realitzant per avançar en el compliment de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que al seu article 12 estableix que tenen el dret a l'exercici de la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta i de rebre el suport per fer-ho.

La iniciativa busca utilitzar l'educació per tal que aquest col·lectiu pugui prendre les seves pròpies decisions i superar les dificultats amb les quals es troben, que els obliguen sovint a delegar en terceres persones. Especialment, en els assumptes que afecten les seves finances, els seus drets com a consumidors i la seva salut i benestar.

El director de l'entitat, Josep Maria Solé, ha explicat que la intenció és que puguin decidir amb la "màxima autonomia". Per això, també es formarà als professionals que els donen suport per ajudar-los a assolir l'aprenentatge.

El projecte es desplegarà al llarg de tres anys. L'any 2020 el grup de treball internacional, liderat per la fundació gironina, haurà d'haver desenvolupat la documentació sobre les bones pràctiques, una guia per als usuaris i famílies afectades i eines per als professionals.

Defensar i ajudar el col·lectiu

La Fundació Tutelar té actius 834 càrrecs (1.439 casos totals des de l’any de la seva creació l’any 2013). D’aquests, tot i que encara 430 són tuteles, 302 ja són curateles i 27 són assistències (institució del Codi civil de Catalunya que permet que una persona amb disminució, no incapacitada de les seves capacitats físiques o psíquiques, pugui sol·licitar al jutjat el nomenament d'una persona o institució que l'assisteixi en la seva cura o la dels seus béns).

A Catalunya, a 31 de desembre de 2016, només hi havia 35 persones que tenien una assistència a través d'una institució tutelar. En la majoria de casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada hi ha més persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar el suport de la Fundació mitjançant l'assistència o el poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat.

L'objectiu principal de l'entitat és defensar, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones que pateixen malalties mentals, deficiències cognitives relacionades amb el procés d'envelliment o discapacitats intel·lectuals, al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, assegurar la seva dignitat i preservar l'autonomia a través de la protecció legal i el suport social.