Milloren la GI-602 a Sant Climent Sescebes per evitar l'atropellament d'amfibis

La via suposa un obstacle a la connectivitat d'espècies protegides

El Departament de Territori i Sostenibilitat està executant obres de millora a la GI-602 a Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) per evitar l'atropellament d'amfibis i millorar la connectivitat d'espècies protegides a l'entorn dels estanys de la Cardonera i d'en Pous. Els treballs, que compten amb un pressupost de 170.000 euros, consisteixen en la construcció d'un pas inferior sota la carretera amb un calaix i d'adequació d'un d'existent. Tots dos disposaran de tanques per dirigir els animals cap als passos.
 
A més, a l'alçada de l'estany d'en Pou, s'adequarà el drenatge existent i es construiran rases que ajudaran les granotes, els gripaus i les salamandres a evitar passar per la via. Les dades de mortalitat de 2003 i 2004 mostren com algunes de les espècies protegides més afectades per atropellaments en aquesta carretera són el gripau corredor i la reineta així com el gripau d'esperons, una espècie amenaçada a Catalunya. La previsió és que els treballs s'acabin a mitjans de febrer.
Les obres s'emmarquen en el Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya que la Generalitat està duent a terme i que té com a objectiu protegir la biodiversitat tant als assentaments urbans com als rurals.

La carretera GI-602 suposava fins ara un obstacle a la connectivitat faunística a l'entorn dels estanys de la Cardonera i d'en Pous, tots dos inclosos a l'espai 'Basses de l'Albera' com a zona PEIN i de la xarxa Natura 2000. Afectava especialment amfibis com la granota, el gripau o la salamandra per la seva mobilitat reduïda.