L'economia de les comarques gironines va créixer un 3,2% l'any 2016

La construcció mostra la primera recuperació des de l'inici de la crisi

Les comarques de l'eix de Girona van presentar l'any passat un augment del valor afegit brut similar al català, amb un 3,2% respecte del 3,4 de Catalunya. Els resultats reflecteixen sobretot l'avenç del sector serveis (que representa un 69,1%), que va augmentar en un 2,9%. L'avenç d'aquest sector es fruit, sobretot, de la dinàmica positiva dels serveis privats (3,2%).

El sector indústria, en canvi, va créixer un 4,1%. L'augment reflecteix un major avenç de les produccions manufactureres (d'un 4,3%) mentre que el menor creixement el registren els productes energètics, d'aigua, gas i reciclatge que frenen el creixement agregat (un 3,1%).

El sector primari, en canvi, amb un pes del 2,2% a la demarcació, va créixer un 7,5%. Una dada que el situa per sobre dels registres del 2015 (3,4%), encara que el resultat és inferior a la mitjana catalana (10,1%).

La construcció, en canvi, ho va fer en un 2,3%. Una dada que suposa la primera mostra de recuperació des de l'inici de la crisi tot i que la situa per sota del creixement català, del 3,2%. La xifra es deu, sobretot, als avenços en la demolició i preparació de terrenys (5,8%, per sobre el 5,2% de Catalunya) i de la branca d’instal·lacions i acabat d’edificis (creixement del 3,6%, també més elevat que el 3,2% català).

Aquests dos àmbits es contraposen a l'estabilitat de l'obra civil (amb un augment del 0,1%, per sota de l'1,6% del conjunt del país) i la davallada de l'edificació i la promoció immobiliària, que va caure un 0,2% (i ha augmentat un 2,4% a Catalunya).