ERC de Girona vol reactivar el Consell de les Arts i la Cultura

Demanen també que es revisi i s’actualitzi el Pla Estratègic de Cultura

El grup municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament de Girona presentarà una moció al proper Ple per tal de reactivar el Consell de les Arts i de la Cultura. La portaveu de la coalició, Maria Mercè Roca, ha explicat que “es tracta d’un organisme creat l’any 2000, format per persones expertes, com a espai de reflexió en el camp cultural”. En aquest sentit, la regidora ha declarat que “la voluntat del consell és promoure el debat per tal d’identificar els escenaris desitjables de ciutat en matèria cultural i generar, a mig termini, consens respecte les línies mestres en la política cultural de Girona”.

La cap de l’oposició ha denunciat que “amb l’arribada de CiU al govern, el Consell de les Arts ha anat perdent pes progressiu fins al punt de resultar inoperant, malgrat que figura encara com una de les competències de la regidoria corresponent”. Com a exemple d’això, i més enllà de la seva “manca manifesta d’activitat”, Roca ha assenyalat que el pressupost d’aquest organisme “s’ha reduït quasi un 70% en els darrers anys”.

Per la coalició, “l’arraconament del Consell de les Arts i de la Cultura és perdre una oportunitat de ciutat, en termes de generar més coneixement expert al voltant de la reflexió estratègica de cap a on ha d’anar la política cultural de Girona”. Formen part d’aquest consell membres de la Universitat de Girona, agents culturals diversos i personalitats destacades del món de la cultura de la ciutat, entre d’altres.

Actualitzar el Pla Estratègic de Cultura

Relacionat amb la proposta de reactivar el CACGi, Maria Mercè Roca ha explicat que “demanarem també que es revisi i s’actualitzi el Pla Estratègic de Cultura aprovat l’any 2010 com a eina consensuada de planificació i ordenació de les grans línies d’actuació en matèria cultural per als propers anys a Girona”. La cap de l’oposició ha recordat que aquest Pla es va redactar amb la participació de tots els grups municipals i de més de 150 agents culturals de la ciutat. Malgrat això, denuncia, “CiU va guardar el Pla Estratègic de Cultura al calaix i des de llavors van gastant diners en grans esdeveniments sense una estratègia definida”. Tot i reconèixer que el nou regidor ha fet un esforç de revisió i ordenació en matèria cultural, “la recuperació del CACGi i l’actualització del Pla Estratègic de Cultura serien dues molt bones notícies pel món cultural de Girona”.

La regidora ha definit que alguns dels reptes que té la ciutat al davant és “la relació entre cultura i turisme, la creació de nous públics, la política de festivals o la cultura als barris”, i que seria molt interessant “abordar tots aquests reptes de forma ordenada i amb més coneixement expert, i amb el consens necessari per sobrepassar la gestió a curt termini del govern de torn”.