La neteja de la cinglera de Castellfollit estarà acabada abans de finals d'any

Els treballs tenen un cost de 55.000 euros

La neteja selectiva de vegetació a la cinglera de Castellfollit de la Roca començarà a mitjans de novembre i estarà acabada abans de finals d'any. Tindrà un cost de 55.000 euros que aportarà la Diputació de Girona a través d'un ajut. Les bases del concurs s'han aprovat en el darrer ple municipal d'aquest dimarts i es licitaran cap a mitjans de novembre. És una actuació d'urgència que l'Ajuntament feia temps que reclamava, després dels últims despreniments. El darrer va ser el 15 de febrer passat al vessant sud. Unes 70 tones de basalt amb forma de roques de grans dimensions van desprendre's després de fortes pluges i van acabar a la llera del riu Turonell sense provocar danys personals. Els treballs es faran en unes 6 hectàrees repartides a banda i banda de la cinglera i inclouran la tala d'arbres per fer visible la colada basàltica en aquells llocs de difícil accés, així com la retirada de plantes enfiladisses i espècies al·lòctones.
 
Els treballs forestals, que es faran a banda i banda de la cinglera, tindran una durada de 40 dies des de la signatura del contracte d'adjudicació. S'actuarà en unes 6 hectàrees, repartides en diferents zones, incloent una part de la paret vertical. El que es vol és fer visible la colada basàltica en aquells llocs de difícil accés però també s'aprofitarà per garantir la franja de prevenció d'incendis a tota l'alineació d'habitatges ubicats a la part superior de la cinglera. El que es farà serà talar els arbres que dificultin la visibilitat del basalt si bé es podran respectar exemplars d'especial interès. Es farà amb xerrac i arran de soca.

També s'estassarà el sotabosc, s'eliminaran plantes enfiladisses i espècies al·lòctones amb l'ús d'herbicides selectius. En cas de trobar residus urbans, també s'enretiraran per fer-ne una gestió correcta.

La fusta s'extraurà de la zona i la que no es pugi enretirar per estar en indrets de difícil accés es trossejarà i s'escamparà al mateix lloc. Així mateix, es prendran les mesures necessàries per evitar qualsevol contaminació al medi ambient durant els treballs i es respectarà la fauna que hi ha a la cinglera. Pel que fa a les possibles molèsties als veïns per sorolls, s'ha decidit que els treballs es facin entre les vuit del matí i les set de la tarda.

Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa s'encarregaran de fer un seguiment per comprovar que les feines s'estan fent segons s'estipula al contracte. L'empresa adjudicatària haurà de tenir un responsable tècnic amb experiència per a aquest tipus d'obres.

L'alcalde del municipi, Miquel Reverter, assenyala que els treballs han de permetre netejar aquelles zones que fins ara eren de difícil accés i permetre així poder seguir amb l'estudi de l'estat de la cinglera.

Calendari i aspectes a valorar

L'Ajuntament va aprovar fa dos dies per ple el plec de clàusules administratives i el de condicions tècniques. Segons Reverter, el següent pas serà publicar l'edicte amb la informació i obrir un termini de 15 dies d'exposició pública. Després se seguirà amb el procés de licitació, amb l'obertura de sobres per valorar les diferents ofertes d'empreses aspirants i després s'adjudicarà. Si tot va sobre el previst, els treballs s'haurien d'adjudicar a mitjans de novembre i finalitzar abans de finals d'any. Entre els aspectes que es valoraran en el concurs hi ha la metodologia i planificació del treball o la valoració de la qualitat ambiental. L'alcalde recorda, a més, que són uns treballs que es fan en caràcter d'urgència i per tant el calendari és ajustat.

El cost total és de 54.891 euros, incloent IVA, que s'assumirà amb un ajut de la Diputació de Girona.

Una cinglera delicada

Castellfollit té unes vistes privilegiades des de la cinglera, formada pel refredament de dos llengües de lava procedent dels volcans de la Garrotxa. Des del 1976, s'han registrat més d'una quinzena de despreniments i esllavissades a banda i banda de la cinglera, segons recull un estudi del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Aquests despreniments de roca són deguts a la soscavació de la base de la cinglera per l'erosió dels rius Fluvià (vessant nord) i Turonell (vessant sud). El deteriorament és lent però hi ha hagut un retrocés important de l'estructura geològica tal com apunten alguns estudis tècnics. Segons aquests informes, la cinglera també pateix altres factors que afavoreixen les esllavissades, com és la pròpia constitució de la pedra de la cinglera, que ja de per sí té esquerdes pel refredament de les colades basàltiques de fa milers d'anys; la infiltració de l'aigua de pluja, les aigües residuals i pluvials dels habitatges que hi ha a dalt i la vegetació i les arrels que van creixent entre les esquerdes.

L'Ajuntament havia reclamat una neteja integral, que costava uns 100.000 euros, arran dels últims despreniments però ja va dir que no ho podia assumir. A finals del 2015, diferents administracions i institucions - Departament de Territori i Sostenibilitat, l'ACA, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Parc Natural de la Zona Volcànica- van acordar impulsar el pla integral de conservació d'aquest espai d'interès natural.