Milloraran l'accessibilitat a l'estació de tren de Sant Jordi Desvalls invertint 270.000 euros

Els treballs ja han començat

Les obres per millorar l'accessibilitat a l'estació de tren de Sant Jordi Desvalls (Gironès) per on passa la línia Barcelona-Portbou ja han començat. Segons informa Adif, l'obra s'ha adjudicat a l'empresa Tecyr Construcciones y Reparaciones amb una pressupost de 265.988 euros. El termini estimat de les obres és de cinc mesos i mig. Els treballs han de servir per millorar l'accessibilitat, comoditat i seguretat dels usuaris.
 
Consistiran bàsicament en aixecar el nivell de les dues andanes existents fins a uns 68 centímetres sobre el carril al llarg de 200 metres. També es renovarà el paviment i s'inclouran bandes d'aproximació per tal d'identificar les zones de seguretat de cara a les persones amb discapacitat visual.
 
Els treballs també serviran per traslladar i adaptar el pas que fins ara hi havia entre andanes alhora que es construiran rampes amb baranes per facilita l'accés a les persones que tenen problemes de mobilitat.

D'altra banda, també s'instal·larà un nou sistema d'il·luminació amb LED i es col·locarà una marquesina de formigó a l'andana de la via 1 que substituirà la que hi ha actualment. També es restaurarà i pintarà la que hi ha a l'andana principal, es construiran noves canalitzacions i s'adequaran els entorns i accessos.