Què cal tenir en compte al demanar un préstec?

Aquesta guia t'ajudarà a resoldre tots els dubtes

Demanar un préstec és una cosa molt comú i és una opció que ens salva de molts problemes financers, però no és tan senzill com sembla. Bé sigui per problemes econòmics, per saldar un deute o per invertir en un immoble o negoci, un préstec sempre és una bona solució a la qual pots recórrer, sempre que ho demanis amb responsabilitat.

A l'hora de demanar un préstec, cal tenir en compte una sèrie de factors per evitar, que, en el futur, es converteixi en un mal de cap per a tu i hagis de demanar un altre préstec per saldar l'anterior, bé sigui perquè els interessos són molt alts o perquè no tens capacitat de pagament. A continuació et detallem alguns punts que t'ajudaran en el moment de demanar un préstec.

L'entitat adequada

El primer que has de tenir en compte en el moment d'adquirir un préstec és l'empresa o entitat bancària que et facilitarà els diners. No cal dir que el més recomanable és que facis el teu transacció amb una organització seriosa per evitar fraus o estafes. Escollir el lloc adequat per a tramitar un préstec també t'ajudarà a negociar una taxa d'interès i unes quotes de pagament adaptades a les teves ingressos.

Una bona opció a l'hora de gestionar un préstec és recórrer a pàgines web com prestamosolucion.es, desenvolupat per professionals experts en el sector que t'ofereixen assessoria i gestió de préstecs personals, préstecs dentals i microcrèdits, entre d'altres. A més, també ajuden i assessoren en la reunificació de deutes sense hipoteca, i poden arribar a generar un estalvi d'un 60% de la quota.

Aquest tipus d'empreses en línia són recomanables perquè abasten un gran ventall de serveis relacionats, com l'ampliació d'hipoteques, o solució davant embargaments i a més solen tenir una taxa d'interès més baixa. En molts casos disposen de simuladors perquè avaluïs com seria el finançament del teu futur préstec.

Quant puc pagar?

Abans de demanar un préstec tingues en compte la capacitat que tens per pagar-lo. Pren-te un temps per valorar la teva situació econòmica personal, la teva estabilitat laboral i analitza quins són els teus ingressos, els teus deutes i les despeses regulars. Fes els càlculs i tingues present que els teus deutes no haurien de superar el 40% dels teus ingressos.

Una altra acció que pot ajudar-te a prendre la teva decisió és estimar el que hauràs de pagar a llarg termini una vegada que hagis adquirit el préstec. Per això que has assessorar bé sobre la taxa d'interessos i, si és possible, tracta de negociar una taxa fixa, per evitar-te ensurts a meitat del camí. El més important de tot és que, sigui fixa o variable la taxa d'interès, has d'estar 100% segur i consent del que hauràs de pagar.

Determina bé els terminis

En el moment de demanar un préstec has de decidir quin serà el termini de pagament, és a dir, el temps que et portarà tornar els diners prestats. Sempre procura que el termini del finançament sigui major al període de recuperació de la inversió del projecte que desenvoluparàs.

Pots recolzar-te en aquesta regla:

Per a béns de major inversió és recomanable un termini més gran, perquè les quotes siguin més assequibles. Béns de major inversió i major vida útil, com automòbils i habitatges, poden tenir major termini de devolució.

En el cas de préstecs destinats a l'oci i consum amb menor vida útil, com viatges esporàdics, educació o salut, entre d'altres, han de tenir menor termini de devolució.

Un cop hagis adquirit els diners, fes-lo servir responsablement, destina'l únicament pel motiu pel qual ho vas sol·licitar i per assolir els teus objectius. Per exemple, si ho vas sol·licitar per a un habitatge o un cotxe, tracta que el preu d'aquests béns s'adapti als diners que tens disponible i evita caure en préstecs posteriors.

Finalment, recorda la importància d'avaluar tots els detalls abans de sol·licitar el préstec, pensa molt bé si realment ho necessites i en què ho vas a invertir. Tramita'l amb una organització seriosa i responsable per evitar estafes i taxes d'interessos impagables. No permetis que els teus deutes sobrepassin el 40% dels teus ingressos, i negocia amb l'entitat el termini adequat per tornar els diners prestats.