El DPTOP sotmet a informació pública la variant de les Preses

El nou estudi preveu una variant per l'oest del municipi de les Preses (Garrotxa) amb un túnel de 1,7 quilòmetres

L’abril passat, el Govern va posar en servei el nou tram de l’eix Vic – Olot fins a Sant Esteve d’en Bas (la Vall d’en Bas), que inclou el túnel de Bracons. Aquesta via ha permès apropar les comarques d’Osona i la Garrotxa amb una carretera que millora substancialment la mobilitat i ofereix noves possibilitats d’intercanvi. Aquesta via registra actualment un trànsit d’uns 4.500 vehicles diaris, de mitjana.

Per tal de completar l’itinerari fins a Olot tot evitant el trànsit de pas per l’interior de les actuals travesseres d’Olot i les Preses, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ha previst la formació de les variants de les Preses i d’Olot, que, d’altra banda, milloraran la connexió amb l’eix Pirinenc (N-260).

El traçat d’aquestes variants es van sotmetre a informació pública i, arran d’aquest procés, ha estat treballant per tal d’assolir el màxim consens territorial possible, estudiar noves solucions i introduir millores en el projecte. Com a resultat, a més d’introduir modificacions en els traçats per tal de recollir propostes del territori i minimitzar afectacions, el DPTOP ha previst impulsar les variants amb quatre carrils en tot el recorregut, en lloc dels dos inicials, ja que recolliran tant el trànsit de l’eix Vic-Olot per Bracons com el de la C-63 des de Santa Coloma de Farners.

En aquest sentit, el DPTOP ha sotmès a informació pública un nou traçat de la variant d’Olot, de la qual s’estan estudiant les al·legacions presentades. Ahir, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicava l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant de les Preses, que inclouen una nova opció de traçat per tal de millorar-ne la integració en l’entorn.

Nova variant i un túnel

Segons el traçat que els estudis a informació pública consideren més idoni, la variant de les Preses, tindrà una longitud de 5,3 quilòmetres; discorre per l’oest del nucli urbà de les Preses, entre la carretera actual (C-152) i el riu Fluvià. En el seu recorregut, abasta també el terme municipal de la Vall d’en Bas. Per tal de minimitzar les afectacions en el territori i l’impacte visual i sonor en les edificacions properes, el nou traçat inclou, com a principal millora, un túnel artificial d’1,7 quilòmetres de longitud. Així mateix, cal tenir en compte que en els trams anterior i posterior al túnel, la variant discorrerà deprimida respecte del nivell del terreny.

La secció de la variant de les Preses proposada és la d’una autovia, formada per dues calçades, una per sentit, de dos carrils de circulació de 3,5 metres cadascun i vorals exteriors de 2,5 metres d’amplada. Les dues calçades estaran separades per un espai de 4 metres d’amplada en els trams en superfície i de 5 metres en el tram soterrat. Pel que fa a estructures, a més dels ponts dels enllaços, la variant també inclou un pont sobre el Fluvià, de 140 metres de longitud. Aquesta estructura se situa a uns 350 metres de l’enllaç de la Vall d’en Bas.

Finalment, cal indicar que els estudis que ara se sotmeten a informació pública analitzen dues alternatives de traçat més, que transcorren per l’est del nucli urbà de les Preses. Tanmateix, l’afectació en la reserva natural del Volcà del Racó i la Xarxa Natura 2000 que aquestes opcions comporten, fa considerar com a més adient l’opció per l’oest.