El Festival de Cap Roig obté el certificat Biosphere

Se'ls reconeix la tasca en la lluita contra el canvi climàtic

El Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper’s Live i promogut per la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha obtingut la certificació Biosphere. Aquest és un pas més en l'objectiu de complir uns criteris exigents de sostenibilitat en una triple vessant: cultural, econòmica i mediambiental. El títol avala la Fundació en la millora contínua i responsable que demana la societat actual, cada cop més exigent en els temes mediambientals, i també en el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats a la Cimera de les Nacions Unides del 2015 i a la Cimera de París contra el canvi climàtic (COP21).

En aquest sentit, la Fundació, conscient de la importància de mitigar l’impacte de la seva activitat sobre el medi ambient, ha adoptat una sèrie de compromisos per a la prevenció del deteriorament de l’entorn. Per això, des del 2011 impulsa una estratègia de gestió del carboni que inclou el càlcul i la compensació de la seva petjada, que ha mantingut fins avui i en què ha aconseguit l’emissió zero de CO2.

Amb la finalitat de continuar exercint el compromís amb la sostenibilitat global en el marc del Festival de Cap Roig, la Fundació Bancària ”la Caixa” ja ha començat a aplicar els principis següents en la preparació i l’execució d’aquest esdeveniment.

Minimització dels impactes ambientals

Als Jardins de Cap Roig s’aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica, la prevenció i la correcta gestió dels residus i l’ús responsable dels recursos. Entre altres novetats, en l’edició del 2017 la il·luminació dels espais d’aparcament es farà mitjançant lluminàries tipus LED i s’implantarà un projecte de senyalística per incentivar l’estalvi d’aigua o d’energia i la correcta gestió dels residus.

Igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal

En la línia d’oferir oportunitats laborals a les persones en risc d’exclusió, als Jardins de Cap Roig hi treballa personal adscrit al Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, una empresa de la demarcació de Girona. A més, tant l’espai que es destina al festival com els jardins estan adaptats per a les persones que tenen algun tipus de discapacitat sensorial, física, intel·lectual o psíquica. Aquests són exemples ben clars del compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la societat, amb una incidència especial en els col·lectius més vulnerables.

Millora contínua i garantia de satisfacció

En el marc d’una societat en evolució constant, ens comprometem a implantar accions i bones pràctiques que permetin al Festival de Cap Roig esdevenir un referent en matèria de sostenibilitat.
Al mateix temps, treballem per garantir la satisfacció de totes les persones que conformen el festival: assistents, artistes i personal que participen en totes i cadascuna de les seves fases de preparació i execució.

Responsabilitat compartida

Per assolir la sostenibilitat del Festival de Cap Roig és imprescindible la col·laboració de tota la cadena de valor, motiu pel qual establim actuacions de bones pràctiques amb totes les parts implicades en el marc del festival.