21 equips d'arquitectes volen redactar el projecte del nou Museu d'Art de Girona

El jurat escollirà dilluns els cinc que passaran a la segona fase

Un total de 21 equips d'arquitectes opten a redactar el projecte per convertir la Casa Pastors (antiga seu de l'Audiència de Girona) en el nou Museu d'Art [Modern i Contemporani] de Girona. Dilluns es tanca la primera fase del concurs per a l'adequació de l'espai i serà el dia que el jurat escollirà els cinc equips que passaran a la segona fase del concurs. Els triaran en base a la valoració del currículum i a l'experiència professional en obres similars, la qualificació obtinguda en aquests projectes i la composició del seu equip de treball. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha ressaltat que estan satisfets amb el nombre d'aspirants i "il·lusionats amb l'àmplia i qualificada participació". "Posa en evidència que parlem d'un projecte que transcendeix l'àmbit local i es configura com un valor de país", ha destacat en un comunicat.
 
Els participants escollits hauran de presentar, al llarg del setembre, una proposta arquitectònica d'adequació de l'edifici de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art [Modern i Contemporani] de Girona amb un pressupost màxim de 4.480.000 euros (IVA inclòs).

A més, els aspirants hauran de presentar, d'una banda, una memòria explicativa i justificativa de la proposta i del pressupost i del termini d'execució de l'obra, en un màxim de tres pàgines a una sola cara i en format DIN A4 i, d'altra banda, els plànols i altres documents gràfics de la proposta condensats en un màxim de tres pàgines a una sola cara i en format DIN A3.

Tots els equips hauran d'adjuntar, també, les plantes, alçats, seccions, detalls i quadres de superfícies, a més dels gràfics, imatges o documentació addicional que puguin ajudar a la comprensió de la proposta.

El guanyador del concurs tindrà dret a redactar el projecte i els altres documents tècnics necessaris previs per a la licitació i execució de les obres corresponents i a la direcció d'obres, d'execució i altres actuacions de tipus tècnic necessàries durant l'execució de les obres per a la seva posada en servei.