Denegada la proposta de nou escut de l'Estartit per no ajustar-se a les normes heràldiques

La proposta s'havia elaborat el passat maig

El Govern ha acordat aquest dimarts denegar la proposta de nou escut heràldic de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit, perquè no respecta les normes heràldiques que estableix l'article 36 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons ha indicat l'executiu. La Junta de Veïns de l'EMD de l'Estartit va acordar el juliol de 2015 adoptar un nou escut que consisteix en un camper d'atzur (color) amb un corall d'or (metall), set rocs també d'or i una faixa ondada d'argent (metall), senyals que representen l'arxipèlag de les Illes Medes i que aquesta població és costanera. El Govern ha denegat l'oficialització d'aquest escut, d'acord amb els informes desfavorables de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va fer arribar l'informe emès per l'Institut d'Estudis Catalans a l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit perquè formulés les al·legacions que considerés oportunes o bé modifiqués la proposta inicial d'acord amb els criteris que recull l'IEC, però l'EMD es va ratificar en la seva proposta d'escut heràldic i així ho va comunicar al Departament de Governació el 4 de maig del 2017.