Territori canviarà l'ubicació de l'aparcament de la platja de Castell a Palamós

El nou emplaçament tindrà capacitat per a 660 vehicles

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès l’informe ambiental estratègic que valida el Pla especial d’ordenació de l’entorn de la platja de Castell, a Palamós, per protegir el mosaic agroforestal i els espais de dunes, i permetre un ús respectuós de la platja. El Pla especial permetrà millorar la regulació dels usos en aquest espai, de 13,87 hectàrees, dins l’àmbit del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) Castell-Cap Roig, compatibilitzant les activitats que s'hi duen a terme amb la protecció i la conservació.

La platja de Castell i la seva zona d’interior és un reducte del paisatge habitual que es podia trobar a la costa gironina abans dels anys 60 del segle XX, quan va començar el gran desenvolupament turístic de la costa. L’amenaça de construcció sobre aquest espai es va esvair després d’una important campanya popular de defensa de l’indret i la posterior compra dels terrenys per part de la Generalitat de Catalunya.

Ordenació dels fluxos de visitants

Ara, el Pla especial urbanístic estableix l'ordenació de l'ús públic d'accés a la platja de Castell amb la implantació d'un espai d'acollida de visitants on actualment es troba un aparcament permanent; la regulació, integració en la natura i desestacionalització de l'accés a la platja; la creació d'un aparcament dissuasiu i integrat; l'expansió i restauració del bosc de pineda i alzinar; la recuperació de l'ecosistema dunar existent rere platja i la restauració de la riera d'Aubi.

El nou indret seleccionat per a l’aparcament temporal per a l’estiu estarà uns 350 metres terra endins allunyat de l’actual i tindrà capacitat per a 660 vehicles. La nova localització permetrà evitar un gran volum de vehicles prop de la façana litoral i els allunyarà de l'espai fluvial de la riera d'Aubi i de la llacuna de la platja de Castell, àrees de major sensibilitat ambiental. L’aparcament s’integrarà al màxim possible a l’estructura paisatgística del lloc, amb plantacions d'arbrat i arbustives autòctones, motes i canals per mitigar l'impacte visual dels vehicles, i potenciarà els marges de camps i àmbits de protecció d'incendis.

Minimitzar l’impacte

Un sistema de passeres de vianants de nova creació, al marge de la riera, connectarà el nou aparcament amb la zona d’acollida darrera la platja, evitant la degradació del sistema de dunes degut al pas incontrolat de les persones. L’informe ambiental estratègic estableix que, si en un futur disminueix l'ús de l'aparcament, caldrà retornar la superfície al seu estat i ús agrícola original.

D’aquesta manera s’obtindrà un manteniment efectiu de la biodiversitat lligada a l’entorn agrari tradicional i una millora general de la qualitat de l’espai que ha de ser compatible amb l’activitat turística de la zona.