Endesa redueix prop de 434 tones d'emissions de CO2 a la demarcació de Girona

Equival al consum de 108 llars de 75 metres quadrats

Endesa ha anunciat la reducció en els darrers cinc anys un total de 433,9 tones d’emissions de CO2 a la demarcació de Girona, l’equivalent al consum energètic anual –en llum i gas– de 108 llars de 75 m2. Aquesta fita s’ha assolit gràcies a la implantació de mesures eficients a la xarxa elèctrica d’alta tensió i l’objectiu és continuar avançant en aquest camí cap a la sostenibilitat, com així ho acredita l’adhesió de la companyia al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat des de l’any 2012.

Mitjançant el programa d’Acords Voluntaris –que Endesa revalida el certificat cada any d’ençà de la seva afiliació– es realitza un inventari anual de les emissions i es plantegen i implementen mesures per reduir-les, fent un seguiment anual per valorar el seu esforç voluntari, més enllà del què obliga la normativa. A més, enguany s’ha ampliat l’abast a la xarxa de mitjana tensió.

A part d’Endesa, actualment hi ha 158 empreses, organitzacions i institucions més que tenen un compromís ferm per reduir els gasos amb efecte hivernacle. La tipologia dels inscrits és molt variada, tant pel que fa a sectors com a dimensió o tipus d’entitat legal. La posició més destacada l’ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a temes ambientals. Altres sectors destacats pel que fa al seu compromís amb el programa són els sectors agroalimentari i de transports.