Els veïns de l'Escala volen eliminar el cablejat aeri i adaptar les platges

Són les conclusions dels pressupostos participats per aquest any

Un total de 523 persones han participat a la fase de votació dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà), que s'acabava aquest diumenge i a través de la qual els ciutadans podien decidir inversions per valor de 400.000 euros. La proposta més votada, amb molta diferència, ha estat la d'eliminar el cablejat aeri del carrer Enric Serra, seguida de la d'adaptar l'accés a diferents platges per a persones amb mobilitat reduïda.

L'eliminació del cablejat aeri ha comptat amb 293 vots (un 57,23% del total de vots vàlids), mentre que l'adaptació de platges ha aconseguit 219 vots (42,77%).

Havien passat a aquesta fase de votació un total de 19 propostes i les normes del procés marcaven que s'executarien finalment les més votades fins a esgotar els 400.000 euros previstos. Seguint aquesta premissa, finalment es podran executar a través d'aquest procés de pressupostos participatius del 2017, un total de 9 projectes, esgotant la totalitat dels 400.000 euros. Així, s'executaran les següents propostes:

Eliminar cablejat aeri. Els serveis tècnics consideren prioritari començar pel carrer Enric Serra, un dels més transitats i amb més afectació visual. Cost: 70.000 euros. 293 vots.
Adaptar l'accés a les platges per a persones amb mobilitat reduïda. Facilitar l'accés a diferents platges a les persones grans i/o amb mobilitat reduïda mitjançant la instal·lació de passeres i passamans (la Platja, Rec del Molí, Moll Grec). Nova rampa d'accés a l'extrem est de Riells (necessita autorització externa). Cost: 25.000 euros. 219 vots
Adequació del recorregut de Riells de Dalt a l'escola l'Esculapi. Condicionar un itinerari segur entre la zona de Riells de Dalt i l'escola l'Esculapi, a peu o en bicicleta. Arreglar voreres i marcar els espais que sigui necessari, especialment als carrers Mallols i del Puig. Cost: 100.000 euros. 178 vots
Il·luminar més passos de vianants. Es tractaria de continuar reforçant la il·luminació dels passos de vianants amb la finalitat d'evitar accidents i millorar la seguretat en horari nocturn. Actualment ja n'hi ha uns quants, que ho estan, però la proposta passa per il·luminar-ne una quarantena més en llocs estratègics del municipi. Cost: 93.000 euros. 169 vots
Arreglar voreres de l'avinguda Girona i c/ Enric Serra. Substituir els panots malmesos de l'avinguda Girona de la part superior del c/ Enric Serra, donat que a la inferior ja hi ha previst un projecte de renovació. Cost: 20.000 euros. 164 vots.
Més papereres. Instal·lar unes 60 papereres noves en diferents llocs estratègics del poble. Cost. 15.000 euros. 160 vots
Creació d'una zona verda i parc infantil en el terreny entre l'escola l'Esculapi i l'escola bressol. Adequar aquest espai amb la instal·lació de jocs infantils, mobiliari urbà, paviments de protecció... Cost: 60.000 euros. 151 vots
Servei de dutxes per a persones amb situació d'exclusió social. Es tracta de donar un servei per a persones que puntualment ho necessitin d'acord amb la detecció de Serveis Socials i/o Caritas. Cost: 10.000 euros. 138 vots

Tal com marcaven les bases del procés de pressupostos participatius no es podien sobrepassar la xifra els 400.000 euros, de manera que les següents propostes amb més nombre de vots no podien ser admeses, ja que només quedaven 7.000 euros de partida per assignar. D'aquesta manera, finalment la darrera proposta que es podrà executar és l'arrenjament de les voreres de la Closa del Llop, bona part del qual ja s'havia executat aquesta primavera i que tenia un pressupost previst de 7.000 euros.

El període de votació ha estat entre el 12 de juny i el 2 de juliol. 523 persones (un 6,65% del total) han emès el seu vot, majoritàriament a través del web (també es podia votar presencialment a les urnes que hi havia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la biblioteca municipal i l'oficina de Turisme). 11 dels vots presencials han estat nuls, ja fos perquè el ciutadà no havia posat la informació requerida per poder validar que es tractava d'una persona empadronada al municipi i major de 16 anys, o per tractar-se d'un vot duplicat.

D'aquesta manera, el total de vots vàlids és de 512, un 5,53% del total, un percentatge considerat molt positiu, tenint en compte que és el primer any que l'Ajuntament de l'Escala fa un procés de pressupostos participatius i que aquesta xifra està per sobre de la majoria d'experiències d'aquest tipus que altres ajuntaments han tirat endavant els darrers anys.

Donat que cada ciutadà podia escollir entre 1 i 6 propostes, finalment el total de vots emesos ha estat de 2.525. "És d'agrair la implicació de la ciutadania en aquesta primera experiència de pressupostos participatius, des del primer moment", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual recorda que en totes les fases del procés s'ha volgut donar el protagonisme als veïns i veïnes del municipi. Així, a la primera fase eren els ciutadans els que podien presentar les seves propostes d'inversió i, en total, se'n van recollir 176. D'aquestes un 60% complien amb les bases del procés i o bé van ser debatudes en el taller participatiu popular, del qual en van sortir les 19 finalistes que s'han posat a votació, o bé ja eren assumides directament per l'Ajuntament perquè ja les tenia pressupostades, ja s'hi estava actuant o estaven en estudi.

La comissió tècnica encarregada de la validació de les propostes rebudes en va descartar un total de 68. En termes generals, un 31% era pel fet de no correspondre al capítol d'inversions, un 30% per no ser compatibles amb la normativa vigent i/o no ser de competència estrictament municipal, un 21% per superar els 100.000 euros de límit i el 18% restant, per altres motius, fonamentalment perquè requerien el pagament de contribucions especials o per manca de concreció de la proposta.

El Síndic de Greuges Municipal, Carles Cervantes, que ha format part del grup de seguiment d'aquest procés participa, també s'ha mostrat molt satisfet de com s'ha desenvolupat: "Ha estat una experiència molt positiva, amb molta participació i crec que s'ha fet molt bé".

Les obres s'intentarà anar-les desenvolupant entre aquest segon semestre i el primer trimestre de l'any vinent.