Aigües de Blanes va fer divuit adjudicacions directes per 1 MEUR sense concurs públic

El conseller delegat també va incomplir el règim d'incompatibilitats

La Guàrdia Civil conclou que l'empresa mixta Aigües de Blanes va fer, l'any 2011, divuit adjudicacions per un valor total d'1.014.899,47 euros de forma directa i sense convocar concurs públic. Segons recull l'atestat policial incorporat a la causa oberta al Jutjat d'instrucció 6 de Blanes per les irregularitats detectades en la gestió de l'aigua, l'empresa no va complir la llei de contractes del sector públic en disset de les divuit casos analitzats perquè la quantitat de l'import o el fet que es renovés el contracte any a any obligava a fer una licitació pública. A més, la investigació policial també determina que el conseller delegat, Narcís Piferrer, (també investigat per un jutjat de Girona per la gestió al capdavant d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter) va incomplir de manera "flagrant" el règim d'incompatibilitatsquan va contractar tres societats a les quals està vinculat. Les adjudicacions a Agissa, Girona S.A. i Prodaisa sumen un total de 125.305,44 euros. Piferrer, els exalcaldes de Blanes Josep Marigó i Joan Trias i l'interventor declararan com a investigats el 27 de juliol.
 
L'origen de la investigació és l'informe elaborat per la Sindicatura de Comptes l'any 2014 analitzant la gestió de l'empresa mixta durant l'any 2011. En aquest primer estudi, la Sindicatura va detectar diverses irregularitats i, per això, va enviar el cas a la fiscalia de Girona, que va acabar formulant denúncia davant els indicis de delicte. Segons el fiscal, la "totalitat" de les contractacions analitzades d'aquell exercici superiors a 50.000 euros en els contractes d'obres i a 18.000 en altres tipus de serveis "es van fer de forma directa sense tenir en compte els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments".

El Jutjat d'instrucció 6 de Blanes va encarregar un atestat a l'equip de delictes econòmics i urbanístics de la Guàrdia Civil. L'atestat policial conclou que Aigües de Blanes va fer les adjudicacions "totalment al marge" de la llei de contractes del sector públic per la qual s'havia de regir i que exigia que es convoqués un concurs públic. Aigües de Blanes és una empresa mixta on l'Ajuntament de Blanes té la majoria (51%) i la resta està en mans de la societat privada Girona S.A.

Són un total de divuit adjudicacions fetes a quinze empreses per un valor global d'1.014.899,47 euros. Segons conclou la Guàrdia Civil, només una de les facturacions (per un import de 23.064,40 euros) es podia fer de forma directa mentre que les altres disset exigien licitació pública. "Només una es podria haver tramitat sota la modalitat de contracte menor, haurien d'haver tramitat les altres mitjançant licitació pública en tractar-se de contractes majors d'obra, serveis i subministrament", recull la Guàrdia Civil.

La policia, a les seves conclusions, ressalta que tant l'ajuntament com Aigües de Blanes eren "conscients" que s'havien de regir estrictament per la llei de contractes del sector públic i contradiu les afirmacions de l'ajuntament que justificava la tramitació i l'adjudicació directa emparant-se en la llei dels sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. "Fins i tot en l'hipotètic cas que fossin tractades com a contractacions menors i d'adjudicació directa, no es podrien haver renovat any a any, com sembla que va ser en la majoria de supòsits", diu la Guàrdia Civil.

Incompliment "flagrant"

Entre les adjudicacions hi ha asseguradores, vehicles, subministraments i obres. Tres dels contractes són amb empreses vinculades al conseller delegat d'Aigües de Blanes, Narcís Piferrer. Segons la Guàrdia Civil, això és un "incompliment flagrant" de la llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta conclusió avalaria la tesi de la CUP, que exerceix l'acusació popular, i que sosté que a través de diferents empreses mixtes (com Aigües de Blanes o Agissa), Piferrer va afavorir la pota privada.

Segons el detall de les adjudicacions, Piferrer com a conseller delegat d'Aigües de Blanes va facturar un total de 125.305,44 euros a tres empreses on té càrrecs directius. A Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) va encarregar analítiques d'aigua per un import de 21.882,64 euros. D'Agissa també era conseller delegat i està investigat per un jutjat de Girona per un delicte d'apropiació indeguda.

A Girona S. A. (soci privat de les dues empreses mixtes) va facturar feines de detecció de fugues i inspecció de càmeres a les canonades per un import de 69.955,03. Segons detalla el sumari, consta com a conseller delegat i director general financer de la mercantil.

Finalment, Aigües de Blanes va adjudicar per 33.836,53 euros treballs de manteniment d'instal·lacions de telecontrol a Prodaisa S.A., empresa de la que és apoderat.

"A través de les investigacions i comprovacions, s'ha pogut acreditar l'incompliment flagrant del règim d'incompatibilitats en ser Narcís Piferrer, el conseller delegat d'Aigües de Blanes, càrrec social de tres de les empreses que van facturar a la societat pública l'any 2011", conclou la Guàrdia Civil.

Investigats

Durant la instrucció de l'atestat, la Guàrdia Civil va citar a declarar quatre persones a comissaria. Piferrer com a conseller delegat d'Aigües de Blanes com a suposat autor d'un delicte de societari. Els exalcaldes del 2011 Josep Trias i Josep Marigó com a presidents del Consell d'Administració de l'empresa per prevaricació i delicte societari. Finalment, van citar l'interventor Francisco Lucio com a suposat autor d'un delicte de prevaricació. Tots ells, assistits pels seus advocats, es van acollir al seu dret a no declarar.

El jutjat instructor els ha citat a declarar com a investigats el dia 27 de juliol.