Voluntaris i vigilants forestals de les Gavarres han alertat els bombers en 35 ocasions per columnes de fum

Enguany les ADF no es retiraran fins a finals de setembre

Els massissos de les Gavarres i de l'Ardenya-Cadiretes són espais inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus valors naturals. Ambdós espais estan qualificats com d'alt risc d'incendis forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d'un perímetre de protecció prioritària.

Com a espais reconeguts i protegits reben un nombre molt alt de visitants. Això obliga als ajuntaments i a la Diputació de Girona a establir estratègies encaminades a l'acolliment, la informació i a la vigilància per a la prevenció d'incendis forestals.

És en aquest marc que va néixer, l'any 2007, el servei de vigilància i prevenció d'incendis de Gavarres i Ardenya. Aquest control local fet des de la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) està en funcionament des de primers de juliol.

Durant aquests dos mesos que han estat en servei, els voluntaris de l'ADF -140 persones- i els vigilants forestals -21 treballadors- controlen els massissos i han alertat els bombers en 35 ocasions per columnes de fum.

Els voluntaris i vigilants de l'ADF fan tasques de vigilància i intervenció immediata en cas d'incendi. Però també, quan l'alerta per incendis és baixa, es dediquen a les tasques d'informació al visitant i al resident, al tancament d'accessos, al recull d'incidències, a la revisió dels dipòsits d'aigua i a la recollida d'abocaments.

En total, entre el juliol i l'agost, els ADF han donat suport i assistència en quatre ocasions, han fet onze actuacions en detecció d'abocaments de deixalles i han actuat en un incendi.

Les nevades de març

Les nevades del passat mes de març van deixar els boscos plens de branques que ara a l'estiu s'han secat i s'han convertit en un 'fort combustible', ha afirmat el president de l'ADF, Melció Soler. Això fa que si hi hagués un incendi es propagaria més ràpidament.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha explicat que, tot i que Endesa ha complert la seva promesa de tenir la línia al 100% al juny, estan descontents perquè aquesta empresa 'hauria d'haver invertit més diners al Baix Empordà des de fa temps'. Motas ha conclòs que es necessita un treball conjunt per a poder tirar endavant.

Alerta màxima

Per aquest cap de setmana es preveuen les temperatures més altes de tot el mes d'agost i l'alerta màxima per incendis està actualment al segon nivell de tres. És per això que els vigilants i voluntaris de l'ADF ara es dediquen únicament i exclusiva a les tasques de vigilància per poder detectar, des d'un primer moment, els incendis forestals que es puguin produir.

Per fer aquesta feina, els vigilants treballen des de punts estratègics amb molt bona visibilitat i allunyats dels espais de vigilància habituals dels bombers. Aquests punts varien diàriament segons la situació meteorològica i el mapa de risc d'incendis.