L’autenticitat dels documents al núvol, a debat a l’Arxiu Municipal de Girona

La ciutat acull la reunió de l’European Team del projecte internacional InterPARES TRUST

L’Arxiu Municipal de Girona acull aquests dies la reunió de l’European Team del projecte internacional InterPARES TRUST. Concretament, 24 experts d’arxivística procedents d’Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Canadà, Croàcia, Israel, Itàlia, Rússia i Suècia, a més de tècnics municipals, estan debatent des d’ahir sobre aspectes com l’autenticitat dels documents al núvol.
 
El projecte InterPARES TRUST és, sens dubte, el projecte arxivístic que més impacte ha tingut als darrers anys entorn de la gestió dels documents digitals i, sobretot, en relació amb la seva autenticitat i preservació al llarg del temps. Aquest projecte està liderat per la University of British Columbia, de Vancouver (Canadà), i està finançat principalment pel Consell de Recerca en Humanitats i Ciències Socials del Canadà.
 
InterPARES TRUST, amb una durada de cinc anys (2013-2018), té com a objectiu definir models de bones pràctiques a partir dels quals es pugui gestionar la informació al núvol informàtic de forma segura, fiable i precisa, de manera que la deslocalització de servidors informàtics no afecti la seguretat jurídica de les administracions públiques ni de les organitzacions privades, però tampoc la privacitat de les dades personals de la ciutadania. Per tant, analitza tant sistemes corporatius de gestió de la informació com la incidència de les xarxes socials i els mitjans de comunicació telemàtica entre les persones.
 
A InterPARES Trust hi col·laboren al voltant de 200 investigadors d’arreu del món i gestiona més d’un centenar de projectes i estudis. L'Ajuntament de Girona és l'única institució catalana i de l'Estat que hi participa, mitjançant l’Arxiu Municipal de Girona en la persona de Lluís-Esteve Casellas, cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu. L'estudi que es porta a terme a l’Ajuntament es basa en l’anàlisi de la incidència dels serveis electrònics entre administracions públiques en l’autenticitat dels documents digitals. L’objectiu és que els resultats serveixin per assegurar la fiabilitat dels documents digitals i, també, la seva comunicació a la ciutadania de manera que s'assegurin plenament els drets i obligacions mentre els documents s’hagin de conservar o al llarg del temps si són de conservació permanent.
 
La prestigiosa Dra. Luciana Duranti, de la Universitat de la Columbia Britànica (Vancouver), dirigeix el projecte. A final dels anys 90 del segle passat, Duranti va revolucionar la perspectiva de l’autenticitat dels documents a partir de tècniques diplomàtiques tradicionalment aplicades a la documentació medieval. La rellevància de les seves investigacions cridà l’atenció del Departament de Defensa del Estats Units, que li encarregà el disseny del sistema de preservació  de l'autenticitat dels seus sistemes d'informació.