El Consell Comarcal de la Selva celebra el 3r Fòrum Ambiental

La sessió informativa és avui a la seu de l'ens

El Consell de la Selva celebra el 3r Fòrum Ambiental amb la participació, novament, de la majoria dels responsables municipals de la comarca. Aquesta jornada, que se celebrarà aquest dijous 4 de maig a la tarda, pretén ser un punt de trobada dels responsables municipals per treballar conjuntament els temes sobre medi ambient i sostenibilitat més rellevants en l’àmbit locals.

La sessió es dividirà en dos grans blocs. Un primer bloc on els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat faran una breu explicació dels punts inclosos en el programa de la sessió amb les accions que s’estan desenvolupant a la comarca. I un segon bloc més participatiu, on els ajuntaments podran exposar les seves necessitats i problemàtiques mediambientals amb la voluntat de treballar les principals inquietuds locals i identificar possibles sinergies entre els municipis.
La sessió s’inaugurarà amb una benvinguda a càrrec del conseller de Medi Ambient, Josep Roquet; i una presentació del Fòrum, a càrrec del cap del Departament de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva, Felip Toledo. Seguidament, s’iniciarà la tercera edició del Fòrum amb la informació dels serveis comarcals com són: Servei de gestió integral de protecció d’incendis forestals, l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva, el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) , Campanyes mediambientals, Gestió Integral de Residus, el Servei Comarcal d’inspecció i sanció en matèria de residus i sanejament.

El Fòrum comptarà amb la participació dels tècnics responsables dels diversos serveis del Consell Comarcal de la Selva, que seran els qui donaran a conèixer la informació respecte els serveis que presten.

En la segona part, els representants municipals seran els qui prendran la paraula i exposaran quines són les necessitats dels ajuntaments en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

El conseller de Medi Ambient, Josep Roquet, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa i més tenint en compte que “des del Consell Comarcal s’estan donant cada vegada més serveis als ajuntaments de la comarca en quan a medi ambient es refereix”. Per això, trobades com aquesta on, d’una banda els ajuntaments tenen la oportunitat de conèixer de més a prop tots els serveis que presta l’ens comarcal i, de l’altre, els responsables municipals poden intervenir exposant quines són les necessitats són fonamentals per poder treballar en una mateixa direcció en el medi ambient i la sostenibilitat de l’àmbit local.