Els preus baixen una dècima al març a Girona i deixen una inflació anual del 2,9%

L'IPC interanual se situa sis dècimes per sota de la registrada el mes anterior

Els preus al març han baixat una dècima en relació amb al febrer a les comarques gironines i han deixat una taxa d'inflació anual del 2,9%, sis dècimes per sota de la registrada al febrer (3,5%), segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística espanyol.

La taxa d'inflació de Girona se situa quatre dècimes per sobre de la registrada en el conjunt de Catalunya, on els preus també s'han mantingut plans en relació amb el febrer. Els preus de les gasolines i de l'electricitat, que han baixat aquest març, han influït de forma decisiva en la desacceleració de la taxa d'inflació. L'efecte de Setmana Santa, que l'any passat va caure en març, també ha influït en els preus dels viatges organitzats que aquest març s'han mantingut per sota del repunt que van registrar l'any passat per les vacances de Pasqua.

En el conjunt de l'estat espanyol, el preus també s'han mantingut plans en termes mensuals i la taxa d'inflació anual s'ha frenat fins a situar-se en el 2,3%, set dècimes per sota de la registrada al febrer.