L'Hospital de Figueres incorpora una prova pediàtrica que evita radiacions als nadons

Fins ara s'utilitzava un contrast radiològic

L'Hospital de Figueres ha estrenat aquest març les ecocistografies, unes proves diagnòstiques pediàtriques que eviten radiacions als nadons. El sistema permet estudiar en els infants si hi ha reflux de la orina cap als urèters i els ronyons sense necessitat d'utilitzar un contrast radiològic ni fer radiografies. Aquest element se substitueix per un fàrmac específic que permet veure amb una ecografia el recorregut del líquid de contrast sense cap tipus de radiació. El metge adjunt del Servei Radiològic del centre hospitalari, Jorge Guibernau, ha liderat la posada en marxa del sistema i ha impulsat la formació per a dur-lo a terme.
 
En condicions normals, la orina hauria d'anar cap a la bufeta però hi ha casos en què això no passa i, per això, s'ha d'estudiar el recorregut i veure si es produeix un reflux cap als urèters i els ronyons.

Fins ara, per determinar aquests casos s'utilitzaven les cistografies. La prova comportava omplir la bufeta dels nadons amb un contrast radiològic, a través d'una sonda, i després fer radiografies per comprovar si existia pas de contrast als urèters.

Des d'aquest mes de març, l'Hospital de Figueres ja no utilitza aquest mètode i n'ha impulsat un altre que deixa de banda els riscos que les radiacions poden tenir pels nadons. El centre ha incorporat un fàrmac específic que permet veure amb una ecografia el recorregut del contrast sense cap tipus de radiació i evitant posteriors radiografies.