Entra en vigor el reglament pels taxistes de Girona on demana saber el català

El text es va aprovar el passat 13 de febrer

Aquesta setmana ha entrat en vigor el nou Reglament regulador del servei del taxi de la ciutat de Girona, que es va aprovar definitivament en el Ple del 13 de febrer passat. Algunes de les principals novetats que incorpora el text és la regulació dels dies de festa o la necessitat d’acreditar un coneixement suficient de les llengües oficials a Catalunya per poder sol·licitar el permís municipal de conducció de taxi.
 
Pel que fa a la regulació dels dies de festa, cal destacar que s’han establert uns dies de descans obligatori entre setmana i un cap de setmana de descans obligatori al mes. A més, s’ha creat un sistema de guàrdies per a les llicències des vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Per tal de senyalitzar aquesta regulació, els vehicles portaran distintius per indicar els seus dies de descans obligatori.
 
El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, s’ha mostrat “molt satisfet” pel reglament que entra avui en vigor “ja que s’ha treballat des de fa anys de manera coordinada amb els taxistes de la ciutat per tal d’obtenir una normativa necessària per regular el sector a Girona”.
 
Una altra de les novetats de la normativa que ha entrat en vigor és la possibilitat que tots els vehicles taxi de Girona, Salt i Sarrià de Ter puguin estacionar a les parades de la ciutat de Girona. Aquesta nova possibilitat s’anirà implantant de forma progressiva en els propers vuit anys.
 
Aquest nou document substitueix el Reglament del servei d’autotaxi, aprovat per l’Ajuntament el 1959, i al qual es van fer diverses modificacions aprovades en un text refós el 1994.