Sarrià de Ter analitzarà amb lupa l'empresa d'aigües

Una auditoria tècnica del 2014 assenyalava greus mancances

Pas endavant de l'Ajuntament de Sarrià de Ter per controlar de prop la gestió de l'aigua al municipi. Arran de la investigació judicial que envolta AGISSA, i tenint en compte les darreres auditories, el consistori ha decidit encarregar dos estudis.

El primer serà tècnic i analitzarà quin és l'estat actual de la xarxa a tot el terme municipal. Es farà "un control exhaustiu de les deficiències i mancances", es miraran els materials amb què estan fetes les canonades i en quins punts hi ha pèrdues d'aigua.

Sarrià de Ter tirarà endavant l'informe després que l'auditoria tècnica del 2014, pel què fa a Girona, rebel·lés que part de la xarxa en baixa està feta per canonades de fibrociment (que contenen amiant), que en alguns punts hi ha fuites de fins al 60% i que no s'estan fent les inversions previstes al contracte.

I precisament, d'inversions és sobre què tractarà el segon estudi –aquest, jurídic- que encarregarà l'Ajuntament de Sarrià. Aquest informe ha de servir per "determinar si el concessionari privat ha complert o no les seves obligacions en relació a les inversions que es van pactar a partir del 2012", indica l'Ajuntament. I ja deixa clar que, amb aquest estudi, "la intenció del consistori és avaluar possibles motius de recessió del contracte amb una valoració jurídica".

Els dos estudis formen part de tot un seguit de punts que es recullen en una moció que dimarts vinent s'aprovarà per ple. A l'escrit, l'Ajuntament de Sarrià també demana que es cobreixi la plaça de conseller delegat adjunt dins AGISSA; precisament, la que servirà per representar els interessos de la part pública en la gestió del dia a dia. Girona, Salt i Sarrià de Ter tenen el 20% de l'empresa mixta; el 80%, està en mans privades.

Cooperativa o empresa 100% pública

L'apartat final de la moció se centra en parlar sobre els possibles escenaris que s'obriran el 2020, un cop acabi la concessió d'AGISSA. I aquí, l'Ajuntament de Sarrià de Ter vol "tenir a punt diferents opcions per poder prendre la millor decisió des del punt de vista de l'eficiència, l'efectivitat i, sobretot, l'interès públic".

Per això, i tenint clar que l'objectiu de l'actual equip de govern és avançar "cap a un esquema tendent a la municipalització", l'Ajuntament de Sarrià de Ter estudiarà dues alternatives. Una és que l'empresa passi a ser 100% pública. L'altra, que es converteixi en una cooperativa de consum; és a dir, on tots els ciutadans (clients) en serien propietaris.

L'Ajuntament de Sarrià de Ter veu, a priori, "clarament viables les dues possibilitats". Però per tenir-ne tots els pros i contres, les estudiarà a fons –amb l'ajuda de la Generalitat i entitats com Aigua és Vida- perquè "sigui la ciutadania del poble, finalment, qui esculli el model".

L'equip de govern de Sarrià ja avança que, un cop tiri endavant la moció, traslladarà els acords als Ajuntaments de Girona i Salt perquè puguin sumar-s'hi.