La xarxa d'aigua de Girona conté materials cancerígens

Ho desvetlla una auditoria tècnica del 2014

Una auditoria tècnica realitzada el 2014 a l'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA) desvetlla que la xarxa és una absoluta ruïna tal i com ha avançat avui Ràdio Girona. L'informe apunta que la xarxa és deficient i perd pel camí entre l'11 i el 60% de l'aigua, depenent de la zona.

La culpa de tot plegat en són les canonades, molt antigues en alguns barris, fetes de fibrociment. Aquest és un material present en el 35% de totes les canonades que conformen la xarxa en baixa de Girona. No només això, també contenen amiant, prohibit des del 2001 en ser considerat cancerigen segons va estipular l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Pel que fa a la xarxa en alta, un 3’57% són de fibrociment. L'informe, que ha fet públic SER Girona, detalla que "en general, la presència de fibrociment i PVC a les xarxes de canonades amb una certa antiguitat va associada a fuites i rendiments baixos". En algunes ciutats espanyoles s'ha ordenat la seva substitució prioritària.

L’auditoria també considera que "les inversions que s'haurien de prioritzar són: canvi de les canonades de fibrociment de la xarxa en alta i baixa, canvi de les canonades de PVC antigues, augmentant les actuacions previstes al Barri Montjuīc". Malgrat el que apunta l'informe, el pla director considera que amb 100.000 euros n'hi ha suficient per a renovar la xarxa d'aquest barri i això resultaria "insuficient" ja que caldria canviar 10 quilòmetres de canonades i mancarien molts més diners.

En aquest sentit, el document tècnic reclama incrementar la partida d'inversions per AGISSA i que aquesta destini 1 miliói d'euros anuals a substituir les canonades de baixa qualitat.

L'empresa anualment gasta 70.000 euros cercant fuites, però l'auditoria apunta que “no sembla que s'hagin realitzat aquestes tasques ja que el rendiment de la xarxa durant l'any 2014 ha baixat lleugerament".

Els barris més afectats són Montjuïc, Torre Gironella i Vila-roja.