El preu mitjà d'un lloguer a Girona és de 500 euros

La Cambra de la Propietat Urbana diu que la capital gironina no pateix cap bombolla

L'estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona analitza els preus de lloguer dels immobles que gestiona a Girona, Figueres i Olot i publica dades comparatives des del 2008. En el cas de la capital, l'estudi assegura que el preu mitjà d'un pis a la ciutat (sense tenir en compte les característiques de l'immoble ni la situació) se situa a l'entorn dels 500 euros. Un preu que, a més, es manté pràcticament estable des del 2012.

La Cambra de la Propietat Urbana fa una anàlisi trimestral. Pel que fa al 2016, el preu mitjà va ser de 492 euros i es registra un lleuger repunt els dos darrers trimestres: 513 i 500 euros respectivament. Segons els responsables de l'informe, aquests increments es troben dins "la normalitat del creixement econòmic".

Els preus màxims a la ciutat de Girona es van mantenir fins al quart trimestre del 2009 –arribant als 650 el tercer trimestre de 2008- i, des de llavors, han anat baixant fins al 2012. L'estudi revela que, a partir d'aquest any, els preus pateixen petites oscil·lacions a la baixa, sempre a l'entorn dels 500 euros. Per exemple, el preu mitjà del 2012 és de 500 euros, el del 2013 de 491 euros, el de 2015 de 482,5 euros i el de 2016 de 492 euros..

"No hi ha bombolla de lloguer"

Davant dels resultats de l'estudi, els responsables asseguren que a la ciutat de Girona no hi ha "bombolla de lloguer". "Mentre a Barcelona s'han encès totes les alarmes per la pujada dels preus de lloguer a les comarques de Girona les coses són prou diferents", publica l'estudi. Segons els experts, l'ús turístic dels pisos de lloguer a Barcelona és la causa de l'increment dels preus.

Preus estables a Figueres i Olot

Pel que fa als preus de lloguer a Figueres, l'estudi assenyala que el preu màxim es va assolir el tercer trimestre de 2008 (550 euros). A partir d'aquell moment, amb petites oscil·lacions, el preu ha anat baixant fins arribar, en el decurs del segon i tercer trimestre del 2013, al mínim registrat en aquest estudi estadístic: 400 euros.

Aquest valor es segueix repetint en els mesos següents fins a l'actualitat. El 2016 es va tancar amb un preu mitjà de 416 euros el darrer trimestre. Entre el preu més alt i l'actual hi ha una davallada del 27%.

Finalment, a Olot persisteixen en valors més baixos en comparació amb Girona i Figueres, una situació que s'ha repetit sempre, segons recull l'estudi. A la capital garrotxina, el comportament dels preus de lloguer és gairebé planer. Entre els anys 2008-2011, els preus es van mantenir estables, oscil·lant entre la franja dels 400 euros i els 426 euros.

Al llarg del 2012 es produeixen diversos baixades consecutius que situen el preu mitjà entorn els 350 euros. L'estadística reflecteix que des del quart trimestre del 2012 -i en el decurs dels quatre anys següents- es repeteix el preu de 350 euros.

A Olot, el preu màxim del lloguer d'habitatge es va assolir el primer trimestre del 2009 ( 426 euros). Mentre que el preu més baix correspon al primer trimestre del 2015, quan els lloguers van tocar fons i van arribar als 320 euros, una xifra que representava una disminució de 106 €, un 24,8 % de caiguda respecte el preu màxim.