IAEDEN alerta sobre la tramitació d'un macrocàmping a Garriguella

Els ecologistes consideren que no s'ajusta a la legalitat

El grup ecologista d'IAEDEN-SALVEM l’Empordà han denunciat avui la tramitació del projecte de construcció d'un càmping a Garriguella (Alt Empordà) amb capacitat per a 2.000 persones.

Aquest es trobaria situat en la vessant entre la carena del Puig de Malaveïna, que limita amb el municipi de Peralada, i la plana de conreu que es troba al marge esquerra de la riera de Garriguella. El càmping ocuparia 17,5 hectàrees, amb 665 parcel·les, de les quals unes 265 es podrien destinar a bungalous. A més, es preveuen equipaments, que el projecte no especifica, amb una edificabilitat de 8.740 metres quadrats.

Des de l'entitat han presentat al·legacions en contra d’aquest projecte perquè consideren que no compleix les normatives vigents i perquè no té en compte les necessitats i recursos existents a la comarca.

Pel que fa les normatives vigents, els terrenys on es pretén construir i instal·lar el complex es troba en zona especialment protegida per a dues figures territorials. la primera fa referència al Pla territorial parcial de comarques gironines, el qual classifica el lloc on s’ubica el càmping com asòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic. La normativa d’aquest Pla restringeix les actuacions d’implantació d’activitats o usos intensius només a casos excepcionals de comprovat valor estratègic. El projecte del càmping "incompleix aquest Pla pel fet que no es garanteix la conservació de l’espai i els valors intrínsecs que el conformen i pels que està protegit i, a més,en cap cas es justifica el seu valor estratègic".

En segon lloc el Pla director urbanístic de la Serra de Rodes classifica l’àmbit com a sòl no urbanitzable de protecció territorial i, per tant, no apta per al desenvolupament urbà. El pla preveu la possibilitat que es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic i d’especial interès supramunicipal. Novament els ecologistes consideren que la instal·lació d’un càmping privat no té aquest valor ni interès.

"A banda de l’incompliment d’aquests plans territorials, ens preocupa també l’impacte del projecte sobre la disponibilitat d’aigua", apunten. Un dels paràmetres més importants a avaluar pel desenvolupament sostenible d’un territori és la disponibilitat d’aigua. En un context de canvi climàtic, l’aigua és un recurs indispensable a considerar amb rigor. Aquest projecte "és comparable a la implantació d’un desenvolupament urbà de 2.000 persones, amb 266 bungalous, i més que doblaria així la població censada de Garriguella que és de 854 habitants. I és evident que el complex estaria en màxim rendiment a l’estiu, coincidint amb la temporada quan la demanda d’aigua a la comarca és més alta i també quan hi ha més escassetat. Els informes del projecte que hem pogut consultar no garanteixen aquesta disponibilitat d’aigua", han reblat.

Pel que fa l’impacte paisatgístic, el projecte presenta un estudi que no té en compte el nombre de bungalous ni la superfície que ocuparien, com tampoc té en compte la forta volumetria d’edificació amb un total de 8.740 metres quadrats i amb una alçada de fins a 7 metres. "En cap cas, doncs, discuteix el veritable impacte sobre el paisatge en aquesta zona principalment agrícola i rural", expliquen.

IAEDEN asseguren que "no podem continuar banalitzant el paisatge, tal i com s’ha fet al litoral, i cal conservar l’interior amb els valor intrínsecs que conté. Per aquesta raó, considerem que aquest projecte d’un macro-càmping malmetria els valors paisatgístics d’aquesta part de la comarca. Una part important d’aquests valors paisatgístics consisteix en el paisatge agrari, també afectat pel projecte, i recordem que el sector agrari dona valor afegit a tota l’activitat a la comarca".