El Ramon Llull més universal s'exposa a Girona

Ajuntament i Generalitat commemorar el setè centenari de la seva mort

L’Ajuntament de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya promouen una exposició per commemorar el setè centenari de la mort de Ramon Llull, l’autor més universal de la literatura catalana. Es tracta de la mostra “La veritat inefable: el Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull”, comissariada per Joan Santanach i que es podrà veure a la Sala de Lectura Girona Centre fins al 14 d’abril.
 
L’exposició pretén atraure i sorprendre i es planteja com un espai de reflexió inesperat configurat per quatre elements escultòrics: quatre lletres fora d’escala que obliguen el passejant a un primer acostament per saber-ne més i a seguir còmodament per interactuar amb els continguts. L’espai inclou pantalles interactives que permetran un apropament íntim als continguts que afavoreix múltiples nivells de lectura i profunditat, a més d’auriculars que es connecten a les quatre pantalles i altaveus per accedir al contingut sonor.
 
Aquesta activitat està inclosa dins la programació de l’Any Llull i ha estat produïda per ser exposada a diferents universitats de França, Gran Bretanya, Alemanya i diferents localitzacions del nostre país.
 
L’Institut Ramon Llull és el responsable del programa internacional de l’Any Llull, que ha tingut aquest 2016 com a objectiu reivindicar l’aportació d’aquest pensador i escriptor al món de les lletres i fer conèixer al públic general la influència que el seu pensament ha exercit en l’obra de nombrosos intel·lectuals europeus.
 
Els amplis interessos de Ramon Llull van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els àmbits del saber de la seva època, des de la filosofia i la teologia fins al dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va produir una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la tradició literària catalana i que inclou títols emblemàtics com el Blanquerna –amb el Llibre d’Amic e Amat–, el Llibre de les bèsties o el Llibre del gentil.