Condemnen l'ACA a pagar més de 600.000 euros al Consell Comarcal de la Garrotxa

L'ens es va desentendre en uns pagaments per unes obres de sanejament a Bianya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a pagar més de 600.000 euros al Consell Comarcal de la Garrotxa per unes obres de sanejament a la Vall de Bianya. El litigi entre les dues administracions es remunta vuit anys enrere, quan van signar un conveni per tirar endavant els treballs per bombejar les aigües residuals del municipi fins al Roquer. L'acord estipulava que l'Agència abonaria les obres sempre i quan es fessin dins aquella anualitat. Els treballs, però, es van acabar retardant perquè l'ACA va endarrerir-se a l'hora de fer la part que li pertocava, que era posar els terrenys a disposició del Consell. L'any 2012, l'Agència va tirar enrere l'acord i no va abonar ni un euro al Consell, que va acabar interposant un contenciós davant el TSJC. Ara, l'alt tribunal dóna la raó a la comarca i subratlla que l'ACA va actuar de manera "arbitrària" quan es va desentendre de pagar allò convingut; i més, quan va ser ella mateixa la culpable que s'acabessin endarrerint les obres.
 
El litigi que ha acabat amb un contenciós davant del TSJC es remunta al juny del 2009. Aleshores, el president del Consell Comarcal, Joan Espona, i el coordinador a Girona de l'ACA, Àlex Rocas, van signar un conveni de col·laboració per dur a terme unes obres de sanejament a la Vall de Bianya.

El projecte havia de permetre construir diferents canonades i estacions de bombeig per conduir les aigües residuals del municipi fins al Roquer. Això, de retruc, permetia solucionar les necessitats de sanejament que hi hauria quan s'ampliés el polígon de Morrals.

El conveni entre l'ACA i el Consell Comarcal, però, establia diversos compromisos. D'entrada, que l'Agència assumiria el cost de les obres sempre i quan es fessin dins aquella anualitat. L'ACA també es comprometia a gestionar tots els tràmits per disposar dels terrenys on havien de passar les canonades. Per la seva banda, el Consell havia d'executar l'obra i presentar davant l'ACA tots els certificats corresponents perquè la Generalitat li abonés els imports.

13 certificacions, 0 euros

L'obra es va fer, però va començar a finals de maig del 2010. És a dir, mesos després que acabés el termini recollit al conveni. Des d'aleshores i fins al novembre del 2011, el Consell Comarcal va fer arribar a l'Agència fins a tretze certificacions d'obra. Totes elles, per un import global de 663.164,89 euros (que era allò que havien costat els treballs per estendre la xarxa de residuals).

L'Agència, però, no va pagar-ne ni un euro. I al juliol del 2012, el director de l'ACA va signar un document on donava per extingit l'acord. Al text, s'hi feia constar que el Consell havia incomplert "l'obligació de presentar les certificacions d'obra" dins el termini fixat; és a dir, durant l'anualitat del 2009. I per tant, l'ACA es desentenia ara de pagar els treballs.

De manera "arbitrària"

El Consell Comarcal va presentar un contenciós davant del TSJC i ara, l'alt tribunal català li ha donat la raó. La sentència condemna l'ACA a pagar els diners a què s'havia compromès per conveni. És a dir, els 663.164,89 euros que van costar les obres a Bianya.

Segons recull la sentència, a l'hora d'estripar el conveni, l'ACA va actuar de manera "totalment arbitrària". I per més inri, el TSJC li recorda a l'Agència que, precisament, va ser la Generalitat qui va "fer impossible que es complís el calendari" de les obres, perquè no va posar els terrenys necessaris a disposició del Consell Comarcal fins a mitjans maig del 2010 (és a dir, quan l'anualitat ja havia vençut).

"En aquestes condicions, la decisió d'extingir les obligacions del conveni que corresponien a l'ACA manquen de tot fonament", recull la sentència. La resolució de l'alt tribunal català no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació en el termini d'un mes.