La meitat dels graduats en un cicle formatiu a Girona troben feina

La principal via per trobar feina són les pràctiques a l'empresa

Aquest és el desè any que Cambra de Comerç i Departament d'Ensenyament fan l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals a Girona. L'estudi s'ha fet en base a 1.730 enquestes a alumnes graduats el curs 2014-2015. El qüestionari se'ls envia nou mesos després que hagin acabat la formació.
Una de les dades més remarcables de l'estudi és que el 35,43% dels alumnes ja treballa, i que un 13,76% compagina estudis amb feina. Això, per tant, suposa que el 49,19% dels graduats han trobat feina.

Aquesta és la dada més alta des del 2010 i, a més, suposa un creixement de deu punts respecte el 2013. La inserció és lleugerament més alta en el cas dels graduats en cicles superiors (53,75%) que en els graduats en cicles mitjans (45,01%).

Aquesta dada serveix a empresaris i departament per subratllar una recuperació del mercat de treball. Ara bé, també destaquen que, a diferència del que passava abans de la crisi, la recuperació de l'economia no fa que caigui el nombre d'alumnes que segueixen estudiants. "Abans el mercat de treball xuclava alumnes que deixaven d'estudiar perquè tenien feina; ara això no passa perquè hi ha hagut canvi de mentalitat i tothom és conscient que cal formar-se i tenir capital humà qualificat", ha valorat el vicepresident de la Cambra, Jaume Fàbrega.

"La formació professional és garantia d'ocupació"

Des de la Cambra i del Departament d'Ensenyament asseguren que la formació professional és "garantia d'ocupació de qualitat", segons sosté el director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco. Aquesta afirmació ve sustentada per algunes dades. D'una banda, perquè el 25% tenen un contracte indefinit i el 67% temporal. Si es compara aquesta realitat amb la del mercat general de treball, els llocs de treball indefinits són inferiors. Ho destaca el vicepresident de la Cambra de Comerç: "Si es compara amb el mercat laboral general el canvi és espectacular, podem dir que l'FP és sinònim d'ocupació de major qualitat", ha destacat Jaume Fàbrega.

D'altra banda, també han destacat la remuneració que s'aconsegueix per als llocs de feina. En el cas dels graduats en cicles mitjans, un 63% cobra més de 900 euros nets i, en el cas dels cicles de grau superior, el percentatge s'enfila al 74%. En els dos casos, hi ha una millora respecte a l'estudi del 2015.

Les pràctiques, via principal per quedar-se a l'empresa

La principal via per trobar feina per als graduats són les pràctiques que han fet a l'empresa. Això genera confiança a l'empresari, que quan necessita cobrir alguna plaça recorre als alumnes que ja ha tingut abans. L'estudi també recull que un 17% aconsegueix feina enviant un currículum i també pugen molt els casos on l'empresa recorre als centres educatius per saber si tenen disponibilitat d'alumnes graduats i qualificats (passa del 9,85% al 16,85%).