El monestir de Sant Feliu de Guíxols ampliarà la seva zona verda

L’equipament també s’ampliarà per acollir el Centre d’Art col·lecció catalana del municipi

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha informat favorablement avui la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que amplia l’espai públic al voltant del monestir i també el propi conjunt eclesiàstic, que acollirà el Centre d’Art col·lecció catalana del municipi.
 
El complex monàstic benedictí, d’origen romànic, disposa actualment d’un perímetre de protecció urbanística que li assigna el POUM, mitjançant la qualificació dels espais que l’envolten com a espais lliures i zones verdes. No obstant, el Pla recull la possible transformació dels espais situats al sud del complex per destinar-los a usos residencials, el que limita l’abast de la seva protecció.
 
La modificació que impulsa l’Ajuntament proposa una nova qualificació urbanística dels espais al sud del monestir, per ampliar el seu perímetre de protecció; una nova localització dels usos residencials que preveu el POUM, i l’ampliació del mateix equipament.
Així, el conjunt del monestir s’amplia en 1.165 m2, afegint-hi l’espai del claustre que havia estat projectat al segle XVIII. D’altra banda, els espais lliures que envolten el recinte s’estenen des de la Plaça del Monestir, al nord, fins la muralla que delimitava antigament l’horta del convent, al sud. D’aquesta manera, es guanyen 1.258 m2 d’espai públic i es connecta el nucli de Sant Feliu amb l’extensa àrea verda i forestal de Monticalvari, de propietat municipal i de gran valor paisatgístic.
 
Finalment, els usos residencials que es preveien al sud del monestir es traslladen al costat d’una parcel·la ja prevista, al número 14 del carrer Jecsalis. Les dues parcel·les resultants es qualifiquen com a zona d’apartaments, que també admetran l’ús hoteler.