Salvem el Golfet posa un recurs per declarar nul·la la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Palafrugell

Un jutge tindrà l'última paraula

Un jutge haurà de decidir si les obres del Golfet a Calella de Palafrugell segueixen o s'aturen. L'Associació Salvem el Golfet ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci de la denúncia que l'entitat va portar a l'ajuntament. Un ajuntament que, segons l'entitat, és responsable de no tramitar ni donar resposta a la denúncia urbanística presentada, i ni tan sols emetre els informes del secretari municipal i de l'arquitecte municipal sol·licitats per l'associació.

Una actitud que, des de l'entitat qualifiquen com una "inactivitat il·legal" i per això reclamen que es consideri nul·la la llicència d'obres que el consistori va expedir per poder tirar endavant l'edificació.

La denúncia però també exigeix que el camí de ronda respecti l'amplada mínima establerta per la legislació de costes, a més d'exigir la nul·litat total del Pla de Millora Urbana aprovat pel consistori. Aquest pla preveu, entre altres coses, la requalificació de terrenys per poder-hi edificar, segons el comunicat de l'entitat.

Segons rebla l'escrit de Salvem el Golfet, amb aquest recurs es sosté que l'Ajuntament de Palafrugell ha atorgat "una reserva de dispensació il·legal, i un tracte de favor singular i contrari a l'ordenament jurídic", ja que entén que no aplica les limitacions i restriccions a l'ocupació i l'edificabilitat establertes pel POUM.

A més, l'associació acusa al consistori "d'incomplir i desatendre" els requeriments de revisió de les llicències practicats per la Direcció General d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya i la recomanació d'anul·lació de les llicències efectuada pel Síndic de Greuges.

El comunicat acaba assegurant que "seguiran perseguint" les "greus irregularitats" que s'han comès en tramitar el Pla de Millora Urbana per requalificar els terrenys.