ERC vol més facilitats per a la implantació de noves funeràries a Girona

L’actual planejament urbanístic impedeix l’establiment de nous operadors

El grup d’ERC-MES a l’Ajuntament de Girona ha presentat al·legacions a la nova ordenança de serveis funeraris. Maria Mercè Roca ha explicat que, tot i que l’articulat avança en la bona direcció, “caldria aprofundir en la liberalització del servei per afavorir la competència i la rebaixa de preus”.

La cap de l’oposició ha assegurat que la nova ordenança de serveis funeraris avança en la bona direcció, però ha apuntat que “caldria aprofundir en el redactat per garantir la competència i la rebaixa dels preus”. En aquest sentit, el regidor Martí Terés ha exposat que “algunes de les recomanacions de l’Autoritat Catalana de la Competència no s’inclouen en l’articulat”, com ara l’eliminació del requisit de disposar d’un nombre mínim de fèretres o dels excessius requeriments per a poder prestar serveis de tanatori. El grup també ha demanat, en aquest sentit, que “es donin més garanties als operadors que no disposen de tanatori a poder accedir a les instal·lacions d’altres empreses”, ja que en cas contrari es dificulta la competència real.

Canvis en el planejament urbanístic

El regidor Martí Terés ha explicat que l’actual planejament urbanístic no permet la instal·lació de noves empreses funeràries a la ciutat de Girona. “En absència de sòl disponible, els operadors no poden implantar-se a la ciutat”, ha denunciat Terés. “Això contribueix a consolidar el monopoli actual i pot deixar en paper mullat la nova ordenança”, ha apuntat, referint-se a la importància de l’assumpte. Tal i com demana l’ACCO, caldria que en la definició dels usos urbanístics “es permetés una implantació el més àmplia possible dels tanatoris”. Actualment només una zona de la ciutat permet la instal·lació de serveis funeraris, i és precisament la que ocupa Mémora, l’actual empresa que opera en règim de monopoli.
 
 Més transparència

Per últim, ERC-MES ha demanat que s’elevin els requisits de transparència per als operadors de serveis funeraris. Volen que tant el catàleg de serveis com els preus estiguin també públics i disponibles a la web de l’Ajuntament, i han demanat que les empreses hagin de presentar el registre complet dels serveis prestats davant de l’Ajuntament, “per poder dur a terme la tasca de supervisió i control d’un servei bàsic com és el funerari”.