La Diputació de Girona insta les elèctriques a posar fi a les pràctiques abusives

L'ens també els demana la millora del subministrament

La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric on es demana la millora de la qualitat del subministrament amb més inversions.

Al text també es demana que compleixin el protocol per evitar talls de subministrament i que assumeixin almenys el 50% del cost de la pobresa energètica a Catalunya. Així mateix, insten el govern espanyol a reestructurar el model energètic per tal que el sistema de preus de les energies sigui "just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent".

Durant el ple de la Diputació de Girona que s'ha celebrat avui s'ha aprovat destinar 15,8 milions d'euros (MEUR) al pla extraordinari d'assistència financera local. Aquest programa té com a objectiu cobrir les necessitats financeres dels municipis, derivades dels pagaments que la Generalitat té pendents amb ajuntaments. L’aportació econòmica de la Diputació de Girona es destinarà, concretament, a 156 ajuntaments de les comarques gironines, en concepte del Fons de Cooperació Local de Catalunya en els anys 2013 i 2014. La Generalitat retornarà aquesta aportació a la Diputació abans de l’acabament de l’any.

Segons ha explicat el vicepresident primer de l'ens, Miquel Noguer, la previsió és que els ajuntaments puguin tenir ingressats els diners entre aquest abril i maig si la tramitació segueix els terminis previstos.

Una taxa per compensar el pas de serveis en terrenys municipals

En l'apartat de mocions, s'ha aprovat per unanimitat una moció de suport tècnic i econòmic als municipis per la "implementació de la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs". El vicepresident quart, Albert Piñeira ho ha exemplificat dient que del que es tracta és que si un poble està afectat per una línia d'alta tensió pugui valorar "la contraprestació que s'ha de fixar per la utilitat de pas". En aquest sentit, també ha explicat que com a mínim hi ha d'haver una afectació d'un quilòmetre de l'espai públic.

Aquesta moció també insta l’organisme autònom de la Diputació, XALOC, a que s’elabori i a que es posi a disposició dels municipis un model d’ordenança fiscal i un model d’informe tècnic econòmic que permeti exigir "amb plena seguretat jurídica" aquesta taxa per l’ús privatiu del domini públic en aquelles instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas i xarxes de telecomunicacions que transcorren per terrenys de titularitat municipal. La moció també demana la implementació de mecanismes de suport tècnic i econòmic que permetin dur a terme els treballs de camp i estudis tècnics necessaris per a identificar la superfície i els metres lineals d’instal·lació que transcorren per terrenys públics de titularitat municipal. Així mateix, també dóna suport als municipis en totes les fases de la gestió i recaptació d’aquesta taxa.

Aquesta moció arriba després que fa unes setmanes ERC comencés una campanya perquè els ajuntaments reclamessin el pagament de l'IBI a les concessionàries d'autopistes. La Diputació de Girona també s'hi va sumar i va posar els seus organismes a disposició dels ajuntaments per ajudar-los en aquesta tasca que ha de permetre millorar el finançament dels municipis gironins.

Suport als refugiats

En el transcurs de la sessió, també s'ha aprovat per unanimitat adherir-se a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra de suport a l'acollida de la població refugiada en trànsit d'Europa, que són víctimes dels conflictes armats a l'àrea mediterrània. Segons aquesta moció, la Diputació destinarà uns diners al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament però no s'ha concretat la quantitat exacte.

D'altra banda, també s'ha aprovat per unanimitat la moció contra l'atorgament de permisos d'investigació d'hidrocarburs en la zona de la costa catalana on es demana que es revoquin les sol·licituds presentades fins ara.

Més personal pel Consorci de la Costa Brava

En l'apartat de preguntes, el portaveu de la CUP, Lluc Salellas, ha instat la Diputació a assumir "responsabilitats polítiques" davant les irregularitats que una auditoria va detectar al Consorci de la Costa Brava i que ha comportat, a més, la destitució del gerent i la convocatòria d'un concurs públic per buscar una persona amb un perfil "més tècnic". Sobre aquesta qüestió, el president de la Diputació, Pere Vila, ha afirmat que ho situa "al marge de la política" i ha constatat que el consorci ha passat una "època molt dura" per la falta de recursos aportats per la Generalitat i l'ACA. Malgrat tot, ha afirmat que s'està "revertint la situació" i que confien que el nou gerent contribuirà a donar un "impuls" al consorci. Referent a la falta de personal a la que es referia fa uns dies el president de l'ens, Carles Páramo, Vila ha admès que és una "obvietat" perquè l'organisme ha crescut però només tenen quatre administracions. La previsió és que properament es contractin quatre persones més.

Malestar per les maniobres militars a Girona i Celrà

L'exercici que ahir va fer l'Exèrcit a les Gavarres també ha sorgit en el ple d'avui arran d'una pregunta de Salellas on ha demanat si l'ens té previst alguna actuació tot recordant que l'ens va aprovar una moció per demanar que cessi l'activitat miliar fora de la base de Sant Climent Sescebes. Vila ha respost que és un tema "greu" i que caldrà parlar-ne "entre tots" perquè "si hi ha municipis que aproven aquestes mocions i l'autonomia final la té el municipi, el que demano és que l'Exèrcit ho respecti". I ha afegit que, en funció del que acabi fent l'Exèrcit, s'haurà de veure quines decisions pren la corporació al respecte.